Zwrot podatku w Holandii 2016

Holandia to jeden z najchętniej wybieranych kierunków emigracji Polaków. I słusznie – tylko na naszym portalu poszukiwanych jest obecnie ponad 900 pracowników! Średnia wysokość dochodów Polaków pracujących w tym kraju zazwyczaj pozwala na odzyskanie dużej części lub nawet całości zapłaconych przez pracodawców zaliczek na podatek. Sprawdź czy dotyczy to także Ciebie!

Od stycznia 2016 w Holandii wprowadzono zmiany dotyczące sposobu określania statusu rezydencji podatkowej. Według nowych zasad prawo do bycia traktowanym jako podatkowy rezydent (artykuł nie dotyczy osób zameldowanych w Holandii) będzie przysługiwało pracownikom, którzy w ciągu roku podatkowego osiągną co najmniej 90% swoich przychodów na terenie Holandii. Uzyskanie tego statusu jest ważne, ponieważ daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Jeśli w Holandii zarobiłeś mniej niż 90% swoich rocznych dochodów, Twój zwrot podatku będzie niestety znacznie mniejszy.

Oto 4 kroki, dzięki którym odzyskasz swój podatek!

  • Złóż do polskiego urzędu skarbowego deklarację roczną PIT wraz z załącznikiem PIT ZG ujawniającym przychody osiągnięte w Holandii, rozliczanie się z dochodów osiągniętych w Holandii jest obowiązkowe.
  • Zwróć się do polskiego urzędu skarbowego o udokumentowanie swoich dochodów (lub ich braku) na specjalnym druku, przygotowanym przez Belastingdienst i polskie Ministerstwem Finansów.
  • Wnioski znajdziesz w holenderskich urzędach skarbowych lub w specjalnych sekcjach przeznaczonych dla emigrantów na stronach internetowych urzędów.
  • Trzeba pamiętać, że źle wypełniony dokument może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot nawet o kilka miesięcy, a także może przekreślić szansę na odzyskanie pieniędzy. W skrajnych wypadkach może nawet skutkować naliczeniem kar! (np. za niedopłaty podatku). Zanim oddasz dokumenty, warto skonsultować się kimś, kto ma doświadczenie w tego typu sprawach.

Jeśli zamierzasz skorzystać z ulg, pamiętaj, że odliczyć można między innymi: oprocentowanie hipoteki, koszty edukacji własnej, usługi prawnicze i adwokackie, czy też uzyskać ulgę na dziecko. Holenderski urząd refunduje także koszty poniesione na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego tzw. Zorgtoeslag.