Stopa bezrobocia to jeden ze wskaźników, który może być decydujący podczas wyboru kraju emigracji. Upraszczając – im niższy procent, tym więcej pracy stanowisk czeka na obsadzenie. Jeżeli w jakimś kraju jest niskie bezrobocie, oznacza to, większy wybór proponowanych płac i nierzadko – wyższe płace. Sprawdźcie gdzie warto udać się jeszcze w tym roku!

bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce

W ostatnim czasie właściwie wszystkie media wspominają o tym, że stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła rekordowo niski poziom. Szacuje się, że we wrześniu wyniósł on 6,9%, co spowodowało, że coraz częściej różni publicyści i dziennikarze zaczęli mówić o tym, że polski rynek pracy zmienia się w rynek pracownika. Miałoby to oznaczać, że w praktyce to pracownicy mogą stawiać warunki i oczekiwać od pracodawców lepszych warunków, ponieważ znalezienie kogoś innego może się wiązać z dużymi nakładami czasu. I z całą pewnością rynek pracownika zaczyna się bardzo wyraźnie kształtować dla wielu branż, zaś zapotrzebowanie na pracowników w różnych sektorach gospodarki gwałtownie wzrasta. Dzięki takiej sytuacji pracodawcy są poniekąd zmuszeni do tego, by zawalczyć o pracowników, oferując wyższe wynagrodzenie oraz poprawiając warunki pracy. Czy to jednak wystarczy, by skłonić do pozostania w Polsce tych, którzy zastanawiają się nad wyjazdem do innego kraju za pracą? Jak wygląda kwestia bezrobocia w innych państwach europejskich?

Bezrobocie w Europie

Szacuje się, że średnie bezrobocie w strefie euro wynosi około 10%. Warto jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na sytuację tych państw, które są atrakcyjnymi kierunkami emigracji zarobkowej dla Polaków. Doskonałym przykładem jest chociażby Islandia, która może się pochwalić stopą bezrobocia na poziomie 2,8%. Sytuacja jest już jednak gorsza w Wielkiej Brytanii, gdzie mówi się o około 5-procentowym bezrobociu, i w Irlandii, gdzie stopa bezrobocia wynosi 6,1%. W Norwegii zaś jedynie 4,2% społeczeństwa nie ma pracy. W przypadku innych krajów skandynawskich stopa bezrobocia to 4,2% dla Danii i aż 7,4% dla Szwecji. Spoglądając zaś za naszą zachodnią granicę, do Niemiec, widzimy stopę bezrobocia na poziomie 3,6%, zaś u Holendrów ten wskaźnik jest wyższy o jeden punkt procentowy. Tak niskie bezrobocie w krajach sąsiednich napędza emigrację zarobkową Polaków. Najgorsza sytuacja pod względem bezrobocia ma miejsce we Francji, gdzie aż 9,5% społeczeństwa nie posiada pracy zarobkowej. Powyższe informacje wyraźnie pokazują, że sytuacja w Polsce na pewno jest całkiem dobra, jednak w wielu państwach wskaźnik bezrobocia jest o wiele niższy niż w naszej ojczyźnie. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz kwestie związane z wyższym wynagrodzeniem i poziomem życia, nie powinno dziwić, że wiele osób wciąż na poważnie rozważa wyjazd za pracą. Aczkolwiek warto mieć nadzieję, że ta pozytywna zmiana w Polsce będzie postępować, dzięki czemu polscy pracownicy będą mieli możliwość pracy w coraz to lepszych warunkach.