Locurile de muncă necalificate vor exista pe piața muncii atât în viitorul apropiat cât și pe termen lung. Pe viitor însă  se va observa o accentuare a diferențelor între locurile de muncă pentru persoane cu calificări spre deosebire de cele fără calificări.

locurile de muncă necalificate

15,20% dintre angajații din ţara noastră sunt lucrători necalificaţi. Ponderea acestora în numărul total de angajaţi – în continuă creștere.

Numărul muncitorilor necalificați din construcţii a crescut cu 11,67% în anul 2020 față de nivelul din anul 2016, iar ritmul de creştere a acestora a fost dublu faţă de ritmul de creştere a numărului total de contracte de muncă din construcţii. În anul 2020 au fost peste peste 366.500 de contracte individuale de muncă în construcţii, în creştere cu 5,21% faţă de nivelul anului 2019. Cea mai notabilă dinamică a înregistrat-o sectorul construcţiilor de clădiri (creştere cu 8,62% a numărului de CIM în perioada anilor 2018 -2020), ceea ce corespunde unui ritm de creştere a numărului de contracte de muncă de opt ori mai rapid decât în perioada anilor 2017 – 2019. Un efect secundar al creşterii industriei de construcţii este creşterea mult mai rapidă a muncii necalificate, al cărei ritm de creştere s-a dublat faţă de ritmul industriei.

Pierderi la nivel global

Doi angajatori din trei (67%) se declară îngrijorați de adâncirea diferențelor între personalul necalificat și cel calificat. O proporție considerabilă din acești angajatori indică probleme de productivitate și pierderi de venituri: pierderea productivității 45%, moral inferior: 39%, lucrări de calitate inferioară: 37%, incapacitatea de a dezvolta afacerea: 29 la sută, pierderi de venituri: 26%

Ce poți să faci?

Reducerea decalajului de competențe poate avea un impact exponențial pozitiv asupra lucrătorilor, întreprinderilor și comunității. Cele mai sustenabile și înfloritoare comunități sunt cele cu locuri de muncă bune. De aceea, întreprinderile ar trebui să aibă un rol activ în cultivarea talentelor generațiilor de lucrători de astăzi și de mâine – și acești trei pași pot avea un impact.

Începeți devreme: decalajul de competențe, în general, este în mare parte un decalaj de informații – mulți tineri nu sunt conștienți de locuri de muncă care sunt foarte solicitate, plătesc bine și sunt aliniați la ceea ce îi pasionează. Întreprinderile trebuie să facă o treabă mai bună de a informa studenții despre domeniile în creștere rapidă, astfel încât să poată descoperi opțiuni de carieră care nu numai că asigură securitatea locului de muncă, dar plătesc bine.

Creați candidatul perfect: companiile ar trebui să investească și în recalificarea forței de muncă actuale.

Locurile de muncă necalificate – top meserii

Pe locul cinci în topul posturilor ale salariațiilor români peste 96.300 de muncitori necalificați sunt la montarea pieselor, pe locul patru peste  94.500 de muncitori necalificați sunt în industria confecțiilor, pe locul nouă peste 85.400 de oameni au lucrat ca manipulant mărfuri, pe locul zece aproape 82.000 de muncitori necalificați sunt la demolarea clădirilor.

Situația actuală și obiective pentru viitor

Cei mai mulți angajatori din România,întâmpină mari dificultăți în a găsi personal calificat pentru locurile de muncă disponibile. În special firmele și companiile cu profil productiv din industrie, construcții și agricultură. Tinerii cu o bună calificare iau drumul străinătății, unde siguranța locului de muncă și mai cu seamă veniturile salariale sunt mult peste oportunitățile și ofertele din țară. Pe de altă parte, învățământul românesc, cu precădere cel cu profil tehnologic, nu oferă pieței muncii prin diversitate absolventi de calitate, dar nici pentru ceea ce se dorește și se simte nevoia. ANOFM organizează cursuri gratuite pentru șomeri și pentru cei interesați a avea un loc de muncă numai că și aici, în dese cazuri, domeniile de pregătire nu se prea potrivesc cu cererea de pe piață. Poate că în România se simte mai mult ca oricând o lipsă de personal calificat, în meseriile de bază pentru economia națională: mecanici, sudori, electricieni, strungari, lăcătuși, instalatori, constructori industriali, tâmplari, dulgheri, zidari ș.a.m.d. Dar deocamdată tabloul în privința forței de muncă este sumbru, folosindu-se tot mai mult angajați necalificați Așadar, să sperăm că România își va regăsi drumul spre o economie competitivă dar pentru acest lucru trebuie rezolvată în timp rezonabil problema esențială: reducerea diferențelor dintre persoanele necalificate și cele calificate, redobândirea statutului de țară cu forță de muncă de înaltă calificare, îmbunătățirea raportului muncă/remunerație care să ducă la o stimulare a angajaților. Abia atunci vom avea și șansa de a aduce acasă pe mulți dintre românii plecați în străinătate.

Aplică la ultimele job-uri publicate pe platforma noastră >>