Clauza de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Angajatorilor

Versiunea din 03-09-2019

Operatorul de date cu caracter personal este compania PRACUJ W UNII – EUROPA SP.Z O.O, cu sediul social în Wrocław, strada 136A Nenckiego, înregistrată în Registrul Agenților Economici din Registrul Judiciar Național de pe lângă Tribunalul Regional din Wrocław – Fabryczna, Secția a VI-a Comercială a Registrului Judiciar Național, sub numărul 0000509786, având codul de identificare fiscală (NIP) 899-27-54-745.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu articolul 6, alineatul 1 (b) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) în scopul furnizării de servicii prin intermediul portalurilor europa.jobs. Aceste servicii vor fi efectuate în conformitate cu Termenii și Condițiile de utilizare pentru Angajatori și includ trimiterea de mesaje cu privire la furnizarea de servicii la adresa de e-mail și numerele de telefon oferite. În cazul nefurnizării acestui tip de date, executarea serviciului nu va fi posibilă.

Mai mult, orice persoană își poate oferi consimțământul voluntar în mod expres(în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera (a) din GDPR) în scopul primirii de mesaje referitoare la servicii suplimentare pentru angajatori furnizate de PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O. și alte entități colaboratoare.

Informațiile vor fi transmise exclusiv prin PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z.O.O la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat.

În cazul în care s-a folosit formularul de contact de pe https://en.europa.jobs/contact/ în vederea realizării corespondenței, PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z.O.O. poate prelucra următoarele date:

  1. Nume și prenume
  2. Adresa de email
  3. Numele Companiei
  4. Adresa Companiei
  5. Adresa poștală
  6. Numărul de telefon de contact
  7. Data, conținutul și titlul corespondenței

Datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate în baza consimțământului acordat în acest sens și în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera (a) din GDPR în scopul realizării corespondenței cu PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z.O.O. Datele sunt oferite voluntar iar în cazul nefurnizării acestora, realizarea corespondenței nu va fi posibilă. 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate, de asemenea, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera (f) din GDPR în vederea realizării obiectivelor legitime ale PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z.O.O. care se axează pe activitățile legate de mentenanța și dezvoltarea sistemului IT, serviciile oferite și dovedirea conformității legale a acestora.

Prin urmare, folosirea soluțiilor tehnologice curente ne permite să facilităm transferul de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale. Un astfel de transfer se va efectua numai după ce, în prealabil, s-au luat măsurile de protecție corespunzătoare stabilite prin GDPR.

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal depinde de perioada de furnizare a serviciului, legislația în vigoare și de perioada cererilor justificate privind utilizarea serviciilor PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z.O.O.

Persoana în cauză are dreptul de a-și accesa datele personale, de a le corecta sau șterge și de a limita prelucrarea acestora. Persoana în cauză are dreptul de a se opune prelucrării datelor, de a transfera datele și de a depune o plângere la o autoritate de control.

În orice moment, persoana în cauză are dreptul de a-și retrage consimțământul în baza căruia sunt prelucrate datele cu caracter personal. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta faptul că prelucrarea datelor efectuată anterior retragerii consimțământului este legală.

Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z. O.O. au fost furnizate în Politica de Confidențialitate.

În cazul în care aveți orice alte întrebări, contactați-ne la [email protected].

Contactarea responsabilului cu privire la protecția datelor, dl Marcin Tynda se va face la adresa [email protected].