Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Firma rekrutacyjna Hays po raz 6. zbadała aktualne trendy na rynku pracy w 33 krajach. Z raportu wynika przede wszystkim, że maleje zapotrzebowanie na nisko i średnio wykwalifikowanych pracowników, natomiast specjaliści są wciąż potrzebni niemal w każdym kraju. Co to oznacza dla Polski i innych krajów europejskich? Jakich zmian może spodziewać się aktualny rynek pracy? Sprawdźmy!
rynek pracy w UE

Szwecja

W tym kraju Skandynawskim sytuacja nie jest najlepsza. Szwedzkim przedsiębiorcom najbardziej brakuje wykwalifikowanych pracowników, przede wszystkim doświadczonych księgowych, pracowników administracyjnych czy menadżerów projektów. Mimo, że dostępnych jest wiele miejsc pracy, bezrobocie wzrasta. Niestety osoby poszukujące pracy, często nie posiadają kwalifikacji jakich wymagają pracodawcy.
Pozytywnym skutkiem tej sytuacji dla wykwalifikowanych specjalistów jest możliwy wzrost płac w wyżej wymienionych branżach. Jeśli chodzi o zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów to zaraz po Szwecji plasują się Luksemburg, Dania i Niemcy.

Belgia

Belgijski rynek pracy ma się świetnie! W raporcie Hays belgijska gospodarka osiągnęła najlepsze wyniki. Pracodawcy nie mają problemów z obsadzeniem wyspecjalizowanych stanowisk, gdyż pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz więcej! Aktualne średnie wynagrodzenia są satysfakcjonujące zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Inne kraje z dobrą sytuacją na rynku pracy to: Włochy, Szwajcaria, Chiny czy Hongkong.

Rynek pracy w Polsce

Nasz ojczymy rynek pracy nie wypada wcale najgorzej, jednak jest nad czym pracować. Polscy przedsiębiorcy mają przede wszystkim kłopot z elastycznością – ciężko dopasować obecne kwalifikacje pracowników do potrzeb przedsiębiorców. Drugą kwestią są płace przewidziane na wykwalifikowane stanowiska. Są one zbyt niskie aby specjaliści byli wystarczająco zmotywowani do pozostania w naszym kraju.
Według Hays, polskiemu rynkowi pracy brakuje głównie doświadczonych programistów, inżynierów oraz osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem.

Przyszłość globalnego rynku pracy

Jedną z najbardziej widocznych tendencji na światowym rynku pracy jest zmiana warunków pracy. Standardowy etat od 8:00 do 16:00 powoli zaczyna odchodzić do lamusa. Coraz więcej osób pracuje zdalnie, ma elastyczne godziny pracy lub pracuje jako tak zwany “freelancer”. Nowe formy zatrudnienia mogą być korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Przede wszystkim ze względu na możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym.
Kolejnym zauważalnym trendem jest wzrost liczby wysoko wykwalifikowanych emigrantów – specjaliści często szukają lepszych warunków zatrudnienia za granicą, a 70% z nich wybiera głównie 4 kraje: Wielką Brytanię, USA, Kanadę i Australię.
Ostatnią kwestią, która mocno wpływa na rynek pracy jest technologia. Platformy internetowe, sztuczna inteligencja i ogólna cyfryzacja danych może znacznie wpłynąć na naszą przyszłość. Nie jest jeszcze jasne jakie branże zostaną zautomatyzowane, ale jedno jest pewne – postęp technologiczny oznacza niekończący się popyt na wysoko wykształconych i wykwalifikowanych pracowników.