wejscie Polski do Unii Europejskiej

1 maja to ważna data dla nas Europejczyków! W ten dzień świętujemy już rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 2004 to rozporządzenie budziło zarówno wiele nadziei jak i niepokoje związane z nieznanym. Jednak, jak wynika z badań CBOS-u, gdyby Polacy mieli dziś wybierać, podjęliby dokładnie taką samą decyzję – wejście Polski do Unii Europejskiej!

Co zmieniło się przez ostatnie lata? Jakie korzyści dało nam wejście do UE ?

1. Otwarcie granic i swoboda przemieszczania się

Obecnie, aby wyjechać do dowolnego kraju członkowskiego potrzebny jest jedynie dowód osobisty! Wejście Polski do Unii i członkostwo w strefie Schengen pozwalają na swobodne podróże. Wewnętrzne granice w strefie przekracza 3,5 miliona osób dziennie!

2. Napływ pieniędzy z funduszy unijnych, dotacje i projekty unijne

Dodatki te, czasami stanowią główne źródło finansowania dla przedsiębiorstw, a każda firma może przeznaczyć pieniądze z funduszy na te inwestycje, które aktualnie są jej potrzebne (oczywiście zgodnie z założeniami projektu).

3. Dwukrotny spadek bezrobocia

Najwięcej satysfakcji dostarczają dane dotyczące spadku stopy bezrobocia w Polsce. Przez okres 10 lat od przystąpienia do Unii, powstały aż 2 miliony nowych miejsc pracy.

4. Swoboda podejmowania pracy w UE bez ograniczeń

Wiele osób znalazło zatrudnienie za granicą, co sprawiło, że zmniejszyło się w naszym kraju bezrobocie – aż dwukrotnie. Ponadto, rokrocznie ponad 230 tys. pracowników delegowanych pochodzi z Polski – jesteśmy liderem eksportu specjalistów do UE.

5. Inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową

Do 2014 roku, dofinansowanie z Unii Europejskiej umożliwiło budowę łącznie 673 km autostrad, budowę lub modernizację 808 km dróg ekspresowych, a liczba ta ciągle rośnie!

6. Ponad dwukrotny wzrost płacy minimalnej

Od 2004 roku zauważalny jest wzrost płacy minimalnej z roku na rok. Największy skok w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat odnotowano w 2008 roku – wynagrodzenie minimalne wzrosło wtedy aż o 20,3%.

7. Swoboda podróżowania i rozwój turystyki

Od 2004 standardy usług turystycznych zbliżyły się do tych, do których zagraniczni turyści byli przyzwyczajeni w innych krajach członkowskich UE. Przy wsparciu z unijnych funduszy weszliśmy na zachodni poziom – odrestaurowano wiele zabytkowych budowli, zbudowano parki rekreacyjne, czy stworzono nowe oznaczenia szlaków turystycznych.

8. Możliwość kształcenia, studiowania za granicą

Powstały oblegane programy wymiany kulturalnej uczniów i studentów w ramach dotacji unijnych (takie jak Erasmus). Rozwinęła się również polska oświata dzięki dynamicznemu wzrostowi kontaktów z szkołami i uczelniami partnerskimi na terenie całej Wspólnoty.