W Polsce pracuje i mieszka ponad milion Ukraińców. Epidemia koronawirusa spowodowała liczne zwolnienia obcokrajowców. Powodów jest kilka: praca na podstawie umowy zlecenia czy krótki termin ważności wizy. Jak zatrzymać Ukraińców w Polsce w czasie trwania kwarantanny?

Zwolnienia Ukraińców – powody

Mimo tego, że zatrudnienie Ukraińców w Polsce staje się coraz łatwiejsze, nadal umowa o pracę jest rzadko oferowana obcokrajowcom. Dodatkowo, większość Ukraińców pracuje w gastronomii oraz wykonuje proste prace fizyczne, gdzie praca zdalna jest niemożliwa. Dlatego w obecnej sytuacji tacy pracownicy są często zwalniani.

Kolejnym powodem jest utrata ważności karty pobytu bądź wizy. Niestety duża część osób z Ukrainy przebywa w Polsce bez ważnych dokumentów. Głównie ze względu na długotrwały proces rozpatrywania wniosków o wydanie karty pobytu przez Urzędy Wojewódzkie. Ta sytuacja jest dodatkowo utrudniona przez zalecenie kwarantanny w kraju. Obecne zalecenia, w zgodzie z informacjami od polskiego rządu – mogą zostać wydłużone, wobec czego praca urzędów jest bardzo mocno ograniczona – termin wydania decyzji dot. kart pobytu automatycznie będzie więc wydłużony na bliżej nieokreślony termin.

Zwolnienie z pracy w trakcie wyżej opisanej procedury, automatycznie spowoduje unieważnienie wniosku (ponieważ legalny pobyt w Polsce najczęściej jest uzależniony od zatrudnienia). Jest to kolejny powód, z którego wynikają masowe powroty Ukraińców do kraju.

Jeśli obywatel Ukrainy posiada polską kartę pobytu i straci pracę, to w ciągu 30 dni musi zostać zatrudniony ponownie na podobnych lub lepszych warunkach niż dotychczas (jeżeli to nie nastąpi, karta traci ważność). 

Zdecydowana większość osób z Ukrainy przyjeżdża do Polski wykonywać prace sezonowe. W tym przypadku wystarczy posiadanie paszportu biometrycznego lub wizy. Ze względu na krótki termin ważności (w obu przypadkach to ok. 90 dni) osoby, które straciły pracę przez epidemię koronawirusa, nie mają możliwości pozostania w Polsce legalnie.

Zezwolenie na pracę, które jest niezbędne podczas złożenia wniosku na wizę, wydaje pracodawca. Znajdziemy tam m.in. informacje o stanowisku, miejscu pracy oraz okresie zatrudnienia. Tym samym to uniemożliwia pracownikom z Ukrainy zmianę pracy w trakcie ważności wizy. Zakaz zmiany pracy nie obejmuje pracowników z paszportem biometrycznym.


Zwolnienia Ukraińców zagrożeniem dla gospodarki?

W tym momencie przedsiębiorcy starają się zminimalizować straty i znaleźć sposób na wyjście z kryzysu. Masowy powrót Ukraińców do domu odbije się echem w przyszłości, kiedy zabraknie pracowników w gastronomii, rolnictwie, sadownictwie czy na budowie.  

Z drugiej strony jednak – w czasie trwania kwarantanny wzrosło zapotrzebowanie na pracowników w sferze logistyki i transportu (np. kurierzy czy kierowcy), w aptekach i hurtowniach oraz w sklepach spożywczych. 

Obywatele Ukrainy, którzy w ostatnich dniach stracili pracę są siłą roboczą zdolną wypełnić wyżej wspomniane wakaty. Dla pracodawców jest to szansa na utrzymania biznesu w czasie kwarantanny, zaś dla Ukraińców jest to możliwość pozostania w Polsce legalnie. To właśnie między innymi dzięki takim rozwiązaniom może nam się udać zmniejszyć straty, jakie przez obecną sytuację poniesie polska gospodarka.

Potrzebujesz pracowników i chciałbyś zatrudnić obywatela Ukrainy?

Z uwagi na pandemię straciłeś pracę i chcesz podjąć legalne zatrudnienie w Polsce?