Już około 234 tysięcy cudzoziemców posiada prawo do dłuższego niż określa wiza pobytu na terenie Polski. Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców w porównaniu z 2013 rokiem liczba ta wzrosła o 60%. Urzędnicy prognozują, że pod koniec roku w Polsce będzie przebywać najprawdopodobniej już ponad 250 tysięcy osób z prawem pobytu.

Obcokrajowcy w Polsce

Coraz więcej Ukraińców

Zdecydowana większość pozwoleń wydawanych obywatelom innych państw to pozwolenia czasowe – na pracę oraz edukację. Jednak aż jedna piąta z nich dotyczy stałego pobytu. Najliczniejszą grupę cudzoziemców w naszym kraju stanowią Ukraińcy – w analizowanej grupie jest ich ponad 84 tysiące. To właśnie liczba osób zza naszej wschodniej granicy najszybciej wzrasta. Obecnie Ukraińcy stanowią już 36% populacji obcokrajowców w Polsce. Dla porównania w 2013 roku było to jedynie 20%. Warto zwrócić uwagę, że dane te nie biorą pod uwagę osób przebywających w naszym kraju na podstawie wiz. Szacuje się, że w sumie w Polsce legalnie przebywa już ponad milion Ukraińców.
Migracja obywateli Ukrainy ma charakter zarobkowy, przeważająca część tych osób może się wylegitymować zarówno pozwoleniem na pobyt, jak i na pracę. Wiele z nich radzi sobie też bez pozwolenia na zatrudnienie, pracując na czarno. Wedle prognoz Urzędu w przyszłości należy się spodziewać coraz większego napływu pracowników zza naszej wschodniej granicy.

Inni cudzoziemcy w Polsce

Na kolejnych miejscach pod względem liczby osób migrujących do Polski na dłuższy czas znaleźli się odpowiednio: Niemcy (23 tysiące osób z prawem do dłuższego pobytu), Białorusini (11 tysięcy), Rosjanie (10 tysięcy), Wietnamczycy (9 tysięcy), Włosi (7 tysięcy), Chińczycy (6 tysięcy), Francuzi (5,5 tysiąca) a także Brytyjczycy oraz Bułgarzy (po 5 tysięcy).