W związku z uruchomieniem w Polsce 1 kwietnia 2016 roku programu Rodzina 500 Plus, Polacy pracujący w Niemczech zastanawiają się czy mogą pobierać równolegle zasiłek rodzinny w Polsce i Kindergeld w Niemczech. Jeśli dotyczy Was ten problem – zachęcamy do lektury naszego artykułu!

Kindergeld czy 500 Plus

W państwach UE, EOG lub Szwajcarii wypłaty świadczeń rodzinnych regulowane są przez systemy zabezpieczenia społecznego. Rządowy program 500 plus podlega również pod politykę koordynacji świadczeń to znaczy, że otrzymywanie zasiłku w Polsce ma wpływ na wysokość zasiłku Kindergeld.

Który zasiłek rodzinny ma pierwszeństwo?

WKindergeld a Rodzina 500+ przypadku wypłacania świadczeń rodzinnych istotne jest, w którym państwie wykonywana jest działalność zawodowa oraz w którym kraju mieszkają dzieci. Istnieje kilka konfiguracji:

  • jeśli jeden z małżonków pracuje w Niemczech, a drugi nie pracuje, to znaczy, że w pierwszej kolejności jest wypłacane świadczenie niemieckie.
  • jeśli małżonkowie pracują w dwóch różnych krajach np. mąż w Niemczech, a żona w Polsce wówczas ma znaczenie, w którym kraju mieszkają dzieci. Jeśli dzieci mieszkają w Polsce, pierwszeństwo wypłaty świadczenia przypada na Polskę, jeśli mieszkają w Niemczech, wtedy analogicznie pierwszeństwo posiadają Niemcy.
  • jeśli oboje małżonków pracuje na terenie Niemiec, w pierwszej kolejności wypłacane jest świadczenie niemieckie.

Można ubiegać się o dodatek dyferencyjny w państwie, w którym nie przypada pierwszeństwo wypłaty świadczenia. Jeśli w Polsce jest wypłacany zasiłek rodzinny 500 plus, można również starać się o zasiłek w Niemczech, pomniejszony o kwotę otrzymywaną w Polsce czyli 500 złotych. Jednak jeśli pierwszeństwo w wypłacie posiadają Niemcy, wówczas nie można starać się o otrzymanie polskiego świadczenia, ponieważ kwota Kindergeld jest wyższa.

Ile można zyskać?

Poniżej przedstawiamy stawki świadczenia rodzinnego w Polsce i w Niemczech oraz kwotę dodatku dyferencyjnego:
 

Niemcy Polska Dodatek dyferencyjny możliwy do wypłaty w Niemczech po wypłacie świadczeń w Polsce
Pierwsze dziecko 190 EUR Kryterium dochodowe* 190 EUR* *
Drugie dziecko 190 EUR 118 EUR 72 EUR
Trzecie dziecko 196 EUR 118 EUR 78 EUR
Każde kolejne dziecko 221 EUR 118 EUR 103 EUR
Wszystkie stawki pokazujemy w EURO wg kursu NBP z dnia 30.03.2016* zasiłek 500 PLN (118 EUR) wypłacany, gdy rodzina ma miesięczny dochód na osobę niższy niż 800 PLN
** kwota wypłacana, jeżeli nie zostało spełnione kryterium dochodowe w Polsce

Podsumowując, pobierając świadczenie rodzinne w Polsce można starać się o zasiłek rodzinny w Niemczech. W tym przypadku należy złożyć wniosek o dodatek dyferencyjny, a kwota Kindergeld zostanie pomniejszona o kwotę programu 500 plus. Procedura kompletowania dokumentów w celu przyznaniu Kindergeld jest dość czasochłonna, dlatego, jeśli nie czujesz się na siłach by to zrobić, zaufaj specjalistom, którzy są na bieżąco z niemieckim przepisami i pomogą przejść przez całą procedurę.

Artykuł opracowany przez eksperta PRACUJ W UNII, firmę Euro-Tax.pl