Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku do 1850 zł spowodował automatyczny wzrost kosztu zatrudnienia jednego pracownika o ponad 120 zł miesięcznie. Ale czy ta decyzja poprawiła naszą pozycję na rynku Europejskim? Godzinowe koszty pracy w Unii Europejskiej wahają się w przedziale od 4,1 do aż 41,3 euro – taka rozbieżność może szokować! Najmniejsze w UE koszty utrzymania pracownika są w Bułgarii i Rumunii, największe w Danii i Belgii. Gdzie w tym zestawieniu jest Polska? Czy Polacy to nadal tania siła robocza Europy? Sprawdźcie!
Polacy tanią siłą roboczą
 

Koszty zatrudnienia pracownika w Polsce – umowa o pracę

Od stycznia 2016 roku, oprócz wzrostu minimalnego wynagrodzenia z 1750 zł na 1850 zł mogliśmy zauważyć także różnicę związaną z wysokością poszczególnych składek odprowadzanych do ZUS-u. Poniżej dowiecie się jak obecnie wyglądają procentowo koszty, które ponoszą pracownik oraz jego pracodawca w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. 100% to wysokość kwoty brutto widocznej na umowie.

Typ ubezpieczenia
Składki pobierane z wynagrodzenia pracownika
Składki dodatkowo opłacane przez pracodawcę
Emerytalne 9,76% 9,76%
Rentowe 1,50% 6,50%
Wypadkowe 1,93%
Chorobowe 2,45%
Zdrowotne 9%
Fundusz Pracy 2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%

Podpisana umowa o pracę stanowi gwarancję odprowadzania składek ZUS. Są one pokrywane nie tylko z naszego wynagrodzenia, ale jak wskazują dane – dodatkowo odprowadza je pracodawca. Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pracy przy minimalnym wynagrodzeniu – 1850 zł.

Typ ubezpieczenia
Składki pobierane z wynagrodzenia pracownika
Składki dodatkowo opłacane przez pracodawcę
Emerytalne 180,56 zł 180,56 zł
Rentowe 27,75 zł 120,25 zł
Wypadkowe 33,30 zł
Chorobowe 45,33 zł
Zdrowotne 143,67 zł
Fundusz Pracy 45,33 zł
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1,85 zł
SUMA 397,31 zł 381,29 zł

Jak takie koszty wyglądają na tle Europy?

Choć Polska należy do Unii Europejskiej od 2004 r. – czyli już od 12 lat – płace nad Wisłą i na Zachodzie wciąż dzieli wiele. Z danych Eurostatu można wywnioskować, że godzinowe koszty pracy w Polsce są aż 3-krotnie niższe od średniej całej Unii Europejskiej. W 2015 roku polscy pracodawcy musieli zapłacić za jedną godzinę pracy pracownika 8,6 euro czyli równowartość ok. 37 zł. Przypominamy, że średnia unijna wynosi 25 euro czyli prawie 110 zł.

Ta kwota mieści w sobie wynagrodzenie oraz wcześniej wymienione pozapłacowe koszty, jakie pracodawca musi ponosić w związku z zatrudnieniem pracownika.

Polska na 6 miejscu od końca w wysokości kosztów pracy w UE

Dla pracodawcy im niższy godzinowy koszt pracy, tym tańsza siła robocza. Dlatego w porównaniu do krajów starej UE Polacy są tanimi pracownikami. Niestety nie można inaczej można nazwać pracownika w Polsce, za którego usługi trzeba zapłacić łącznie 8,6 euro/h – szczególnie kiedy porównamy go do Duńczyka, którego godzina pracy kosztuje pracodawcę 41,3 euro.
Tania siła robocza - wykres 1

Sytuacja jednak poprawia się

Łączne koszty pracy, a co za tym idzie także i wynagrodzenia, rosną zdecydowanie szybciej niż w większości krajów. Od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, godzinowe koszty pracy w euro wzrosły w Polsce o prawie o 80% podczas gdy w Niemczech, tylko o około 20%. Oznacza to, że gonimy Europejską czołówkę i nasza sytuacja płacowa, jako pracowników, wciąż będzie się poprawiać.
Tania siła robocza - wykres 2

Jeszcze więcej w 2017 roku

W 2017 roku wejdą w życie ustalenia dotyczące wyższej płacy minimalnej. Od stycznia pracownicy będą zarabiać minimum 2000 zł brutto miesięcznie. Można się również spodziewać kolejnego wzrostu składek odprowadzanych do ZUS-u, co za tym idzie – wyższych kosztów dla pracodawcy.
 


O innych konsekwencjach jakie niesie za sobą podwyżka płacy minimalnej, przeczytacie w naszym artykule: “Kolejna podwyżka płacy minimalnej”
 

Opracowano na postawie: „Polacy – tania siła robocza UE. Zobacz, ile kosztuje praca w Europie [RANKING]”

źródło: forsal.pl

Zobacz OFERTY PRACY i znajdź coś dla siebie >>