Czy pracując za granicą należy rozliczyć się również w Polsce?

Osoby, które pracują za granicą często zastanawiają się czy nadal mają obowiązek rozliczenia dochodów zarobionych poza krajem w polskim urzędzie skarbowym. Pytanie może wydawać się banalne, ale w rzeczywistości wcale takie nie jest. Skomplikowane przepisy podatkowe – polskie i zagraniczne – nie ułatwiają zrozumienia tematu. Według obowiązującego prawa, część osób osiągających dochody poza krajem powinna to zrobić, nawet jeśli wszystkie zarobki pochodzą z zagranicy. W jakich sytuacjach należy zadbać o rozliczenie w Polsce oraz jak to właściwie zrobić? W tym artykule postaramy się Wam wyjaśnić to w prostych słowach.

Sprawdź, jakiemu obowiązku podatkowemu podlegasz

O tym, czy powinieneś się rozliczyć z wynagrodzenia, jakie osiągnąłeś za granicą decyduje m.in. rodzaj obowiązku podatkowego, jakiemu podlegasz. Podobnie jak w innych krajach, w Polsce istnieją dwa rodzaje obowiązku podatkowego – nieograniczony i ograniczony. Rodzaj obowiązku pełni ważną rolę w określeniu zobowiązań podatnika i sposobu rozliczenia. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich osób, które posiadają miejsce zamieszkania w Polsce. Jako miejsce zamieszkania rozumiane jest posiadanie w ojczyźnie, tzw. ośrodka interesów życiowych. Podatnik nie musi mieć meldunku w Polsce, aby urząd uznał, że ma tutaj swoje miejsce zamieszkania. W sytuacji, gdy podatnik kwalifikuje się na nieograniczony obowiązek podatkowy ma obowiązek wykazania wszystkich dochodów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Ograniczony obowiązek natomiast dotyczy wszystkich pozostałych osób. W ich sytuacji wystarczy rozliczyć jedynie dochody uzyskane w Polsce.

Sprawdź, czy kraj w którym pracowałeś ma podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli już wiesz, że podlegasz np. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nie oznacza to automatycznie, że masz obowiązek złożenia deklaracji przed polskim US. To umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte między Polską a krajem zatrudnienia precyzują czy w danej sytuacji rozliczenie jest obowiązkowe. W każdej umowie jest ustalona metoda rozliczenia dochodów zagranicznych, aby umożliwić podatnikowi najkorzystniejsze rozliczenie podatku. Może to być metoda wyłączenia z progresją albo metoda zaliczenia proporcjonalnego.

Metoda wyłączenia z progresją

Ta metoda została ustalona przy rozliczeniach dochodów z takich krajów jak Niemcy, Austria, Dania, Wielka Brytania czy Irlandia Północna. Jej zastosowanie polega na uwzględnieniu zagranicznych dochodów przy obliczeniu ogólnoświatowej kwoty dochodu, a co za tym idzie, określenia, jaki próg podatkowy powinien być zastosowany. Dochody osiągnięte za granicą są jednak wyłączone z opodatkowania. Obowiązek rozliczenia dochodów pochodzących z krajów, gdzie obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, jest uzależniony od tego, czy podatnik miał również dochody w innych krajach. Jeśli w danym roku część zarobków pochodziła również z Polski lub z innych krajów, w których nie obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, wtedy rozliczenie w Polsce jest obowiązkowe. Przykładowo, jeśli w danym roku podatnik pracowałby w Danii oraz w Niemczech, nie miałby obowiązku ich rozliczenia w Polsce – ze względu na to, że nie podlegają one opodatkowaniu. Jednak w sytuacji, gdyby miał jeszcze jakiekolwiek dochody w Polsce, wykazanie wszystkich dochodów byłoby koniecznie, aby odpowiednio opodatkować polskie dochody.

Metoda zaliczenia proporcjonalnego

Metoda obowiązuje przy rozliczeniu dochodów, z krajów z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz, w nielicznych przypadkach, również z krajów gdzie ta metoda została wskazana w umowie (np. Holandia lub Belgia). W przypadku zastosowania metody zaliczenia proporcjonalnego, opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody osiągnięte przed podatnika w danym roku, więc również dochody zagraniczne. Obowiązek rozliczenia przed polskim US dotyczy wszystkich osób, które osiągały dochody objęte metodą zaliczenia proporcjonalnego, bez względu na to czy miały one również dochody w Polsce. Mimo opodatkowania wszystkich dochodów, istnieje możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania przez zastosowanie ulgi abolicyjnej, która ma na celu zmniejszenie powstałej niedopłaty. Ulga jest naliczana proporcjonalnie do udziału dochodów zagranicznych w całkowitej kwocie dochodów ogólnoświatowych w danym roku.

Obowiązek rozliczenia w Polsce

Każda osoba, która posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce oraz w danym roku miała dochody w Polsce lub innym kraju objętym metodą zaliczenia proporcjonalnego, ma obowiązek rozliczenia wszystkich swoich dochodów w Polsce. Obowiązek nie dotyczy jednak osób, które mimo nieograniczonego obowiązku, cały swój dochód osiągnęły w krajach objętych metodą wyłączenia z progresją (np. w Niemczech). Jednak nawet jeśli podatnik nie ma obowiązku złożenia deklaracji do polskiego US, wykazanie zagranicznych dochodów w Polsce może okazać się dla niego bardzo korzystne, mimo, że nie wiąże się to z uzyskaniem zwrotu podatku, jak jest przy rozliczeniach zagranicznych. Poprzez wykazanie zagranicznych dochodów polski urząd ma informacje o jego zarobkach  – dzięki temu podatnik może uniknąć podejrzenia o zatajenie dochodów. Dodatkowo, rozliczeniem w Polsce powinna się zainteresować każda osoba, która chciałaby uzyskać korzystną decyzję w sprawie rozliczenia w zagranicznym urzędzie. W większości przypadków, aby skorzystać z dodatkowych ulg i powiększyć zwrot podatku z zagranicy, konieczne jest wykazanie statusu rezydenta w danym kraju. Organem odpowiedzialnym za wydanie odpowiedniego dokumentu o dochodach jest polski urząd skarbowy. Dopiero po otrzymaniu deklaracji podatkowej, urząd ma wystarczające informacje, żeby wydać odpowiedni dokument. Są to np. zaświadczenie UE/EOG w przypadku Niemiec, UE/EEA w Austrii albo UE/WE w Holandii.

Jak poprawnie dokonać rozliczenia?

Osoby, które posiadają zagraniczne dochody powinny złożyć zeznanie na druku PIT36, gdzie zostaną wykazane dochody z Polski oraz ogólna kwota dochodów zagranicznych. Konieczne jest również załączenie druku PIT/ZG do wykazania dochodów zagranicznych, po jednym druku dla każdego z krajów zatrudnienia. Wszystkie informacje w deklaracji podatkowej powinny być podane w polskiej walucie, dlatego przed uzupełnieniem dokumentów konieczne jest przeliczenie ich według odpowiedniego kursu. Choć rozliczenie podatku w Polsce nie należy do skomplikowanych, wykazanie dochodów zagranicznych może stanowić spore utrudnienie, a jakiekolwiek nieścisłości mogą skutkować obowiązkową wizytą w urzędzie. Dlatego wiele osób, które pracują za granicą zlecaja złożenie deklaracji odpowiednim firmom, dzięki czemu mogą zaoszczędzić czas i uniknąć nieplanowanych wyjazdów do Polski. Jeśli zastanawiasz się jak sobie poradzić z takim rozliczeniem lub wolałbyś zlecić je doświadczonej firmie, zachęcamy do kontaktu z naszym partnerem, firmą Euro-Tax.pl.