„Rada Dialogu Społecznego 7 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia.” – taki komunikat widnieje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Co to jednak znaczy? Kogo będzie dotyczyć? Na te pytania postaramy się udzielić Wam odpowiedzi. Przeczytajcie!

Jaka jest obecna sytuacja?

12 zł/h - nowa stawka minimalna w Polsce

   • Obecna ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
   • Obowiązuje przepis, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku jego pracy może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Może wynosić jedynie 80% pensji minimalnej.
   • Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana dla osób pracujących na etat, w stawce miesięcznej. Obecnie płaca minimalna wynosi 1850 zł brutto. Przy standardowych 40h tygodniowo, można łatwo obliczyć, że stawka godzinowa wynosi ok. 11 zł, czyli mniej niż obiecywane 12 zł. Warto jednak wziąć pod uwagę benefity, które dotyczą tylko umów o pracę: płatny urlop czy z góry określony czas pracy.

Co się zmieni? Dla kogo 12 zł brutto za godzinę pracy?

   • Minimalna stawka godzinowa 12 zł obejmie umowy zlecenia oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Celem planowanych zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu tzw. „umów śmieciowych”.
   • Stawka minimalnego wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie tych umów wynosić będzie 12 zł brutto za godzinę czyli odejmując średnią kwotę podatku – ok. 8,70 zł na rękę.
   • Wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą mieli prawo do 100% minimalnego wynagrodzenia. Pozwoli to znieść zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

   • Nowa ustawa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017r.
   • Treść projektu można znaleźć tutaj.