Komisja Europejska będąc organem wykonawczym Unii Europejskiej, reprezentuje interesy całej Unii. Ustala jej priorytety i działania, a także zajmuje się projektami legislacyjnymi. Choć to tylko niektóre z jej zadań. Swoją główną siedzibę ma w Bruskeli, natomiast w Luksemburgu znajdują się jej biura. Co więcej, w każdym kraju członkowskim UE mieszczą się jej przedstawicielstwa, a w stolicach na całym świecie, ma swoje delegatury.

Komisja europejska

Skład Komisji Europejskiej

W skład tego organu wchodzi przewodniczący i 28 komisarzy – po jednym z każdego państwa Unii. To przewodniczący, za zgodą Rady Europejskiej, wybiera komisarzy zgłoszonych przez państwa UE oraz wyznacza dziedziny, za które są oni odpowiedzialni. Członkowie Komisji zmieniają się co pięć lat, kiedy to Rada Europejska wyznacza kandydata na lidera KE.

Do Komisji należy także spory personel: administratorzy, prawnicy, ekonomiści, tłumacze ustni i pisemni, pracownicy sekretariatów, którzy zajmują się jej bieżącymi działaniami oraz są przydzieleni do konkretnych departamentów zwanych dyrekcjami generalnymi.

Komisja Europejska – Uprawnienia i rola

Komisja Europejska jest jedną z najważniejszych instytucji Unii – nie tylko zarządza wdrażaniem polityki UE w poszczególnych obszarach i wydatkami z funduszy UE, ale także stoi na straży prawidłowego przestrzegania prawa przez kraje członkowskie.

Jakie są zadania Komisji Europejskiej?

  • Ustalanie celów i priorytetów działań UE
  • Przedstawianie Parlamentowi i Radzie projektów legislacyjnych
  • Czuwanie nad polityką UE i nad jej budżetem oraz ich wykonywanie
  • Egzekwowanie prawa europejskiego (wraz z Trybunałem Sprawiedliwości)
  • Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej (negocjowanie umów handlowych między UE a państwami trzecimi itp.).

Powiązane wpisy