Ponad 700 tysięcy pracowników z Polski w ciągu roku zostaje oddelegowanych do różnych krajów Unii Europejskiej. Liczba ta z roku na rok tylko zwiększa się. Wraz z wejściem nowelizacji ustawy, sporo pracodawców musiało zmienić zasady pracy osób oddelegowanych. O kluczowych zmianach w ustawie o delegowaniu pracowników dalej w artykule.

Jak wynika z najnowszych danych, Polska znajduje się na szczycie rankingu, jeżeli mówimy o liczbie delegowanych pracowników do krajów Unii Europejskiej. Nieco niżej w rankingu znalazły się:

 • Niemcy – 260 tys.
 • Hiszpania – 147 tys.
 • Francja – 135 tys.
 • Włochy – 114 tys.
 • Belgia – 104 tys.

Dokąd delegują Polaków?

Poniżej w tabeli znajdziemy informacje dokąd najczęściej zostają oddelegowani Polscy pracownicy.

KrajLiczba delegowanych pracowników
Niemcy440 tys.
Francja203 tys.
Belgia178 tys
Austria120 tys

Szukasz pracowników?

Kto zostaje delegowanym pracownikiem?

W wyniku przeprowadzonych badań przez firmę PwC okazało się że ponad 40% osób delegowanych – są to pracownicy na stanowiskach menedżerskich. Natomiast ok. 27% – członkowie zarządu.

Mimo tego, w poniższych branżach również istnieje spory popyt na pracowników delegowanych:

 • IT
 • opieka nad osobami starszymi 
 • lekarze
 • budownictwo 

Powodem delegowania pracowników jest albo realizacja projektu bezpośrednio u zagranicznego klienta (63%) albo wymiana pracowników pomiędzy zagranicznymi podmiotami w ramach jednej organizacji (53%).

Ile kosztuje pracownik? – Koszt zatrudnienia pracownika w 2021 roku

Koszt delegowania pracowników

Chociaż delegowanie pracowników w Polsce nie jest czymś nowym, kwestia poniesionych kosztów wciąż wywołuje spore dyskusje wśród pracodawców. Tym bardziej, po wprowadzonych zmianach w ustawie, koszt ten jeszcze dodatkowo wzrośnie.

Ważne! Pracownik, który zostaje oddelegowanym do innego kraju na dłużej niż 12 miesięcy powinien zarabiać zgodnie z ustalonymi stawkami w kraju pobytu. Natomiast, często zapomina się o tym, że pracodawca dodatkowo ponosi koszty m.in za:

 • ubezpieczenie
 • kwestie związane z legalizacją pobytu
 • zakwaterowanie
 • koszt przeprowadzki
 • kursy językowe (jeżeli są niezbędne)
 • wyżywienie

Więcej o tym jakie obowiązują stawki na diety zagraniczne od 2021 roku w naszym poprzednim artykule.

Delegowanie pracowników – zmiany w ustawie

Od 4 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, implementująca przepisy dyrektywy (UE) 2018/957.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: 

 1. Zapewnienie pracownikowi należytych warunków zatrudnienia w kraju delegowania. Czyli pracownik powinien zarabiać tyle samo bądź więcej. Również należy uwzględniać sytuację ekonomiczną w kraju pobytu i odpowiednio do tego dopasować rozmiar wynagrodzenia. 
 2. Pracodawca zapewnia wszystkie koszty przejazdu z Polski do kraju docelowego. 
 3. W przypadku jeżeli pracownik zostaje oddelegowany na dłużej niż 12 miesięcy, należy stosować warunki zatrudnienia które wynikają z państwa w którym się obecnie przebywa. 
 4. Zastąpienie pracownika na to samo stanowisko oraz w tym samym miejscu uważane jest za jedno oddelegowanie

Oprócz tego, jedną z najważniejszych zmian w ustawie jest ścisła współpraca z PIP. Pracodawca powinien nie tylko złożyć wniosek o delegowaniu konkretnego pracownika (gdzie należy dokładnie wypisać warunki zatrudnienia), ale i powiadomić o wszelkich zmianach/decyzjach które zapadają w trakcie delegowania pracownika. Dodatkowo, pracownicy PIP zostają uprawnieni do przeprowadzenia audytów w celu sprawdzenia czy wszystkich oddelegowanych pracowników zgłoszono do PIP oraz czy warunki zatrudnienia są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku niezgłoszenia pracownika bądź złamanie przepisów związanych z delegowaniem pracowników grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł. 

Sprawdź Jak napisać skuteczne ogłoszenie o pracę? 5 sprawdzonych porad + Przykład

Delegowanie pracowników – porady dla pracodawców

Przede wszystkim polecamy szczegółowo zapoznać się z tekstem nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników. Po przeczytaniu należy:

 • upewnić się w jakich obszarach należy dokonać zmian (np. wyszkolić pracowników w świetle nowej ustawy)
 • skontaktować się z najbliższym oddziałem PIP i dopytać się o szczegóły
 • przyjrzeć się zmianom które obowiązują w kraju delegowania (w związku z tym że jest to dyrektywa UE, nowelizacja ustawy odbyła się na terenie całej Unii Europejskiej) 
 • przeprowadzić wewnętrzny audyt aktualnych procesów

Powiązane wpisy