W przepisach Kodeksu Pracy znajdziemy ustawę, która nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty środków finansowych w przypadku delegacji pracownika za granicę. Środki te są m.in. przeznaczone na posiłki, czyli na tak zwane diety zagraniczne. Jakie stawki na diety zagraniczne obowiązują od 2022 roku? Poznaj wysokość diety w Niemczech, Holandii, Belgii…

Diety zagraniczne przysługują każdemu pracownikowi, który wyjechał w celach służbowych do innego kraju. W zależności od kraju pobytu, dzienna stawka będzie się różnić. Koszt diety zagranicznej powinien być proporcjonalny do cen, które obowiązują w danym kraju.

Ważne! Wyjazdem służbowym możemy mianować podróż, która spełnia poniższe warunki:

  • jest na polecenie pracodawcy
  • wyjazd poza stałe miejsce pracy
  • celem jest wykonanie zadania służbowego

Oprócz tego, diety zagraniczne są brane pod uwagę w przypadku ulgi abolicyjnej. Więcej o metodach rozliczenia ulgi abolicyjnej  w naszym poprzednim artykule.

Diety zagraniczne – zasady naliczenia

Koszt diety jest naliczany za każdą dobę pobytu w celu służbowym. Wysokość diety można podzielić, w przypadku niepełnej doby podróży. Wylicza się to w następujący sposób:

  • do 8 godzin – ⅓ diety 
  • 8-12 godzin – ½ diety
  • ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.

Jeżeli wyjazd służbowy obejmuje kilka państw, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pieniężnego ekwiwalentu diety, które obowiązują we wszystkich krajach docelowych.

Zobacz najnowsze stawki minimalne, które obowiązują w Europie od 2022 roku

Diety zagraniczne – stawki na 2022 rok

Poniżej znajdziemy dzienne stawki diety zagranicznej w najpopularniejszych krajach Europy. Poznaj wysokości diety w Niemczech, diety w Holandii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Pełną listę państw można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

KrajDzienna stawka diety zagranicznej
Niemcy49 EUR
Holandia50 EUR
Francja50 EUR
Wielka Brytania35 GBP  (40 EUR)
Belgia48 EUR
Hiszpania50 EUR
Czechy41 EUR
Szwajcaria88 CHF (85 EUR)
Austria52 EUR

Dieta przysługuje również pracownikom, którzy podróżują w celach służbowych na terenie Polski. Dzienny koszt wynosi 30 zł.

Noclegi zagraniczne – kwoty

Oprócz diety zagranicznej, pracownikowi przysługuje wypłata środków na zapewnienie noclegu. W tym samym rozporządzeniu znajdziemy limity kwot na noclegi zagraniczne. Czyli w przypadku kiedy koszty noclegu przekraczają określony limit, musimy dopłacać z własnej kieszeni. 

KrajDzienny limit na nocleg
Niemcy150 EUR
Holandia130 EUR
Francja180 EUR
Wielka Brytania200 GBP (229 EUR)
Belgia160 EUR
Hiszpania160 EUR
Czechy120 EUR
Szwajcaria200 CHF (194 EUR)
Austria130 EUR

W Polsce limit noclegowy wynosi 600 zł. Natomiast w przypadku braku paragonu czy faktury za nocleg, pracownik dostaje zwrot w wysokości 150% od kwoty diety, czyli jedynie 45 zł

Pamiętaj! Pracodawca ma prawo zapewnić wszelkie fundusze na podróż bezpośrednio przed jej rozpoczęciem, ale może je też wypłacić dopiero po powrocie. Wtedy warto zachować wszelkie paragony oraz faktury, które stanowią podstawę do zwrotów kosztów delegacji. 


Szukasz stałej pracy za granicą? Sprawdź nasze najnowsze oferty!


Powiązane wpisy