Poprawa sytuacji finansowej stanowi zwykle główny powód wyjazdu do pracy za granicę. Dotyczy to również osób zadłużonych, które często bez zastanowienia pozostawiają swoje długi w Polsce. Jednak czy emigracja zarobkowa zwalnia z odpowiedzialności za uregulowanie wierzytelności? Długi w Polsce a wyjazd za granicę jak wygląda postępowanie wobec dłużnika przebywającego za granicą?

czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę za granicą?

Ukrywanie się przed długami za granicą brzmi jak materiał na dobry film sensacyjny. Jednak okazuje się, że taki scenariusz nierzadko rozgrywa się w prawdziwym życiu. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej szukają doraźnych rozwiązań. Takim rozwiązaniem bywa często podjęcie decyzji o wyjeździe za granicę. 

Długi w Polsce a wyjazd za granicę

Jeszcze kilka lat temu wyjazd za granicę do pracy spędzał sen z powiek osobom zadłużonym w Polsce. Nie istniały regulacje dotyczące egzekwowania należności od osób przebywających na emigracji. Jednak wraz z wdrożeniem procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym zamrożenie środków na rachunku bankowym dłużnika w innym państwie członkowskim UE stało się możliwe. 

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Jest to procedura określona w rozporządzeniu (UE) nr 655/2014, która pozwala na odzyskiwanie długów w granicach UE. Innymi słowy, jeżeli:

  • dłużnik przebywa na emigracji w innym kraju UE, niż wierzyciel
  • posiada meldunek oraz rachunek bankowy

może zostać wystosowane wobec niego postępowanie egzekucyjne toczące się na terenie kraju, w którym żyje i pracuje. 

Dotyczy to jedynie spraw transgranicznych.

Ponadto, zdobycie informacji o:

  • kraju emigracji dłużnika
  • nazwy banku, w którym jest prowadzony rachunek

Wszystko to, leży po stronie wierzyciela. Jeśli napotkał problemy z ustaleniem nazwy banku, może zwrócić się o pomoc sądu. 

Aby rozpocząć całą tę procedurę, wierzyciel winien wypełnić formularz wniosku o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, a także dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność roszczeń. 

Płaca minimalna w Europie w 2022

O czym warto pamiętać?

  • Jeśli kwota zadłużenia wynosi mniej niż 1500 EUR, wtedy wszczęcie postępowania nie ma większego sensu. Jest to nieopłacalne dla komornika. 
  • Wspomniana wyżej procedura pozwala na szybkie działanie w egzekwowaniu długu. Co więcej, nie informuje się dłużnika o rozpoczęciu postępowania. Jest to celowe działanie z zaskoczenia. Uniemożliwia dłużnikowi ukrycie, przeniesienie lub zwyczajne wydanie pieniędzy z konta bankowego. 
  • Wszczęcie postępowania nie stanowi większego problemu dla komornika. Wystarczy wypełnić formularz i dostarczyć dokumenty potwierdzające słuszność założenia sprawy. Następnym krokiem jest zlecenie sprawy komornikowi działającemu na terenie kraju emigracji dłużnika. 
  • Owe postępowanie nie ma zastosowania we wszystkich krajach UE. W Danii wierzyciele nie mogą wystąpić o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Tak samo, pobranie środków z rachunku bankowego w Danii pod tym nakazem nie jest możliwe. Dania posiada własne regulacje prawne w tym obszarze. 
  • W wielu krajach zagraniczny komornik działający na zlecenie polskiego wierzyciela zajmuje nie tylko dług, ale też nalicza odsetki od postępowania komorniczego i sądowego. Niestety w większości krajów UE te kwoty mogą przerazić!
  • Pamiętaj, że dłużnik ma prawo odwołać się od decyzji. W rozporządzeniu uwzględniono, kiedy takie postępowanie ma sens. Formularz wniosku o środek odwoławczy można wypełnić online >> tutaj

Praca dla par – zalety i wady. Na co warto zwrócić uwagę?

Czy mając długi w Polsce mogę wyjechać za granicę?

Odpowiedź brzmi: TAK. Należy jednak pamiętać, że nie pozbędziemy się w ten sposób długów, tylko odroczymy w czasie ich spłacanie. 

Jest to dobre rozwiązanie (szybki zastrzyk gotówki), o ile wypłata nie wpływa na nasz rachunek bankowy w Polsce, który może zająć polski komornik. Wiele długów wobec urzędu skarbowego ulega przedawnieniu dopiero po 6 latach. 

W niektórych przypadkach, długi w ogóle się nie przedawniają i przechodzą na kolejne pokolenia. Jeśli mamy długi wobec osoby prywatnej lub instytucji bankowej – nie możemy liczyć na ich przedawnienie. Osoby prywatne zwracają się najczęściej do zagranicznych firm windykacyjnych, które pomagają w odzyskiwaniu należności od dłużnika, który uciekł za granicę. Wyjazd do pracy za granicę nie zwalnia nas z odpowiedzialności za długi w Polsce. 

Jeśli szukasz pracy za granicą

Powiązane wpisy