Osoby pracujące poza Polską mają skomplikowane formy rozliczenia, zwłaszcza jeśli chcą ubiegać się o zwrot podatku. Czy nowa usługa Ministerstwa Finansów o nazwie e-PIT może im w tym pomóc? Wyjaśnimy to w tym artykule.

2540-min

Co to jest e-PIT?

Usługa e-PIT adresowana jest do osób, które rozliczają się za 2018 rok na podstawie druków zeznań jak PIT-37 i PIT-38. Są to osoby, które były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, zlecenie bądź dzieło. Poza tym są to także osoby uzyskujące przychód kapitałowy. Usługa udostępnia także PIT-OP, który kierowany jest do emerytów i rencistów. Dostępny od 15 lutego bieżącego roku e-PIT polega na tym, że zeznanie podatkowe zostaje już wypełnione przez Urząd Skarbowy, a podatnik może je zaakceptować i tym samym dokonać rozliczenia. Nie wymaga ono od niego wypełniania zeznania samodzielnie, co dla niektórych osób jest problematyczne.

Dochody zagraniczne a e-PIT

Osoby pracujące za granicą mogą skorzystać z e-PITu w przypadku, kiedy w danym roku podatkowym osiągały też dochody w Polsce. Mogą wtedy polskie dochody rozliczyć za pomocą druku PIT-38 lub PIT-38 i w prosty sposób potwierdzić oraz wysłać deklarację. Jak to zrobić? Instrukcja znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/. Jeśli nie wykona się żadnych zmian w proponowanym rozliczeniu, zostaje ono automatycznie złożone i przyjęte przez Urząd. Dzięki nowej funkcjonalności osoby, które uzyskały dochód w Polsce nie muszą martwić się, że nie złożą deklaracji za 2019 rok na czas. Nawet jeżeli podatnik nie zaloguje się do platformy, to zostanie przyjęte domniemanie, że zeznanie podatkowe przygotowane przez urząd zostało zaakceptowane i złożone ostatniego dnia wyznaczonego terminu, czyli 30 kwietnia 2019 roku.
Dochody osiągnięte za granicą, które rozlicza się na podstawie PIT-36 nie będą możliwe do wykazania za pomocą usługi e-PIT, gdyż taki formularz nie jest przez nią obsługiwany. Dołącza się do niego także PIT/ZG, który wykazuje zagraniczne dochody. Ministerstwo Finansów zapowiada, że rozliczenie PIT-36 za pomocą usługi e-PIT będzie to możliwe dopiero w nowym roku podatkowym.
W przypadku, kiedy dochody w Polsce są zerowe, nie będzie można również rozliczyć się za pomocą usługi e-PIT.

Jak zatem przeprowadzić rozliczenie?

Jeśli osiągnięto dochody w Polsce należy je rozliczyć odpowiednim zeznaniem – w sposób tradycyjny lub za pomocą usługi e-PIT. Dodatkowo, jeśli osoba pracowała za granicą musi złożyć korektę tego zeznania w postaci druku PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Korekta ta jest niezbędna, aby móc wykazać dochody osiągnięte za granicą i aby polski fiskus mógł wystawić zaświadczenia UE/EOG oraz UE/WE, które są niezbędne do przestawienia zagranicznym urzędom skarbowym w celu ustalenia możliwości zwrotu podatku.

Czy warto wykazać dochody zagraniczne w rozliczeniu z Polski?

Należy pamiętać, że w przypadku osiągnięcia dochodów w kraju, w którym obowiązuje metoda tzw. zaliczenia proporcjonalnego (np. w Holandii), konieczne jest rozliczenie także w polskim urzędzie.
Nawet jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do wykazania swoich dochodów z zagranicy w Polsce, to warto by zostały one przez niego udokumentowane. Informacje o dochodach płatnika dotrą wtedy do urzędu skarbowego i posłużą jako potwierdzenie finansowania źródeł jego majątku. Ponadto, w przyszłości w prostszy sposób będzie można uzyskać zaświadczenie o dochodach za dany rok podatkowy.

Co się stanie, jeśli nie złożymy rozliczenia z fiskusem w terminie?

Zeznanie, które zostanie złożone po terminie nie traci swojej ważności. Urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, ale podatnik może zostać obciążony innymi konsekwencjami, np. karą grzywny za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, istnieje możliwość uniknięcia kary za złożenie zeznania po terminie. Aby tego dokonać, trzeba jak najszybciej zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy, składając dokument w postaci czynnego żalu o niezłożonym w terminie zeznaniu podatkowym, a następnie uregulować należny podatek.
Czynny żal jest pisemnym zawiadomieniem o popełnieniu czynu zabronionego. Można go złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub wysłać drogą pocztową. Nie ma wyznaczonego terminu na złożenie takiego pisma, ale najlepiej by zostało ono dostarczone jeszcze przed udokumentowaniem popełnienia przestępstwa. Czynny żal, który został prawidłowo złożony może zapobiec dotkliwym karom pieniężnym.

Rozliczenie podatku z zagranicy jest zbyt skomplikowane? Skorzystaj z pomocy naszego partnera, firmy Euro-Tax.pl!