Szwajcaria słynie z bardzo dobrych zarobków i wysokiego standardu życia. Mogłoby się wydawać, że pracując w tym kraju nie trzeba martwić się o swoją przyszłość. Okazuje się jednak, że emerytura w Szwajcarii wcale nie jest taka kolorowa! O ile nie odłożysz odpowiedniej sumy samodzielnie, życie na starość może nie być takie spokojne i sielskie…

System emerytalny w Szwajcarii, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, składa się z 3. filarów – podstawowej emerytury państwowej, funduszu zawodowego oraz prywatnego. Odprowadzanie składek na pierwsze dwa filary jest obowiązkowe, założenie prywatnego funduszu jest dobrowolne.

Emerytura w Szwajcarii – 1. filar

Filar pierwszy to tak zwane AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung). Jest to minimalna emerytura gwarantowana przez państwo, a odprowadzanie składek na jej cel jest obowiązkowe dla każdego mieszkańca Szwajcarii. W przypadku osób pracujących odprowadzanie składek zaczyna się już od 17 roku życia (większość osób wtedy zaczyna pracę zarobkową), aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 64 lata w przypadku kobiet. Możliwe jest wcześniejsze przejście na emeryturę, ale wiążę się to z obniżeniem świadczeń o 6,8% za każdy rok.

Składka wynosi dokładnie 8,4% otrzymywanego wynagrodzenia i odprowadzana jest po połowie przez pracodawcę i pracownika.

Jako że składka liczona jest procentowo, osoby zarabiające więcej będą odprowadzały większą kwotę na AHV. Nie oznacza to jednak, że na starość mogą liczyć na większą emeryturę – podstawowa emerytura jest ograniczona i wynosi minimalnie 1185 CHF, a maksymalnie 2370 CHF miesięcznie.

Emerytura w Szwajcarii – 2. filar

Filar drugi zwany jest BVG (berufliche Vorsorge). Składki na jego cel zaczyna się odprowadzać do kas emerytalnych od 24 roku życia. Jest to obowiązkowe dla każdej osoby, która zarabia co najmniej 25 320 CHF rocznie. Wysokość składek i kto je płaci zależy już od indywidualnej sytuacji pracownika, zazwyczaj pracodawca i pracownik dzielą się tym obowiązkiem po połowie, czasami całość pokrywa pracodawca.

Prawo do otrzymania pełnej emerytury z drugiego filaru ma każda osoba, która płaciła składki od 24 roku życia.
Przy pełnym wpłaceniu składek na rzecz drugiego filaru, można liczyć na emeryturę w wysokości maksymalnie 7050 CHF miesięcznie. 

Warto dodatkowo zabezpieczyć swoją przyszłość prywatnym funduszem emerytalnym.

Emerytura w Szwajcarii – 3. filar

Składki na 3. filar są dobrowolne i zależą od indywidualnych potrzeb – można założyć na ten cel konto w banku lub podpisać umowę z ubezpieczycielem. Pieniądze zebrane na rzecz 3. filaru nie są opodatkowane, ustalony jest jednak roczny limit jaki można oszczędzić – aktualnie to około 6768 CHF.

Emerytura w Szwajcarii dla Polaków

Polacy mieszkający w Szwajcarii mają te same prawa i obowiązki w zakresie zabezpieczenia społecznego co rodowici szwajcarzy i mają prawo do pełnej emerytury jedynie jeśli spełniają wszystkie powyżej opisane warunki. Uprawnienia emerytalne nie mogą być przeniesione do innego systemu emerytalnego po opuszczeniu Szwajcarii i nie podlegają zwrotowi. Jeśli wyjechałeś do Szwajcarii tylko na kilka miesięcy, warto postarać się więc o zwolnienie z wnoszenia składek do 1. filaru.