Emerytury w Holandii

Holandia od kilku lat jest bardzo popularnym kierunkiem emigracji. Wielu z naszych rodaków wiążę z tym krajem swoją przyszłość, dlatego warto poznać możliwości związane z niderlandzką emeryturą – być może sam się na nią zdecydujesz! Według międzynarodowych rankingów, Holandia ma jeden z najlepszych systemów emerytalnych na świecie. Dzisiaj sprawdzamy, czy emerytury w Holandii są opłacalne dla Polaków! Holenderski system emerytalny jest dość podobny do naszego rodzimego. Składa się z trzech filarów: państwowej emerytury AOW, dodatkowej emerytury opłacanej w większości przez pracodawcę oraz ewentualnego ubezpieczenia emerytalnego.

AOW – pierwszy filar

AOW czyli Algemene Ouderdomswet to ustawa gwarantująca seniorom emeryturę państwową. System AOW jest pierwszym i najważniejszym filarem holenderskiego systemu emerytalnego. Według niego, każdemu mieszkańcowi Holandii należy się podstawowa emerytura – nieważne czy ktoś całe życie pracował i odprowadzał składki, czy był bezrobotny. Jedynym warunkiem przyznania takiej emerytury jest osiągnięcie odpowiedniego wieku i bycie mieszkańcem Holandii. Wiek emerytalny z roku na rok wzrasta, gdyż Holendrzy ustalają go biorąc pod uwagę średnią długość życia. W 2018 rok emerytura należy się zarówno mężczyznom jak i kobietom po ukończeniu 66 lat. Wysokość świadczeń AOW nie jest stała, gdyż zależy od płacy minimalnej w danym roku, oraz od sytuacji mieszkaniowej i matrymonialnej osoby zainteresowanej. Dla przykładu: samotny senior w 2018 roku otrzymywać będzie 1,173.33 Euro brutto miesięcznie, a osoba żyjąca z partnerem, który również otrzymuje AOW 807,88 Euro brutto miesięcznie. Kwota netto jest uzależniona między innymi od źródeł innych dochodów czy ulg podatkowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie rządowego banku ubezpieczeń społecznych: www.svb.nl

AOW dla obcokrajowców

Prawo do AOW otrzymuje automatycznie każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii. Nie trzeba być zameldowanym, ani nawet przebywać na terenie Holandii po osiągnięciu wieku emerytalnego. Do obliczania wysokości AOW bierze się pod uwagę 50 lat poprzedzających moment osiągnięcia odpowiedniego wieku i za każdy rok pracy lub pobytu w kraju należy się 2% całości świadczenia. Na przykład: jeśli mieszkałeś lub pracowałeś w Holandii przez 10 lat to otrzymasz 20% całości AOW.

Dodatkowa emerytura od pracodawcy – drugi filar

Około 90% holenderskich pracodawców odprowadza składki emerytalne na swoich pracowników. Składki trafiają do funduszy emerytalnych, których jest niezliczona ilość w Holandii. Niektóre są związane z konkretną firmą lub branżą. Całą listę funduszy można sprawdzić tutaj: www.pensioenfederatie.nl. Agencje pracy odprowadzają zazwyczaj składki do funduszu StiPP: www.stippensioen.nl. Każdy z funduszy ma obowiązek informować o ubezpieczeniu wszystkie osoby, które znajdują się w ich systemie. Jeśli więc Twój pracodawca opłaca składki, to co roku powinieneś otrzymywać dokument od odpowiedniego funduszu emerytalnego informujący o szacowanej kwocie przyszłej emerytury. Emerytura z drugiego filaru będzie doliczana do podstawowej AOW i wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Dodatkowa emerytura indywidualna – trzeci filar

Trzeci filar są to wszystkie dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenia emerytalne. Nie jest to bardzo popularna opcja w Holandii. Na takie rozwiązanie decydują się zazwyczaj osoby zarabiające bardzo dużo, i które mogą sobie pozwolić na opłacenie takiego ubezpieczenia. Inną popularną grupą są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które są wykluczone z drugiego filaru.

Chciałbyś otrzymać choć część holenderskiej emerytury? Sprawdź: