Złożone przepisy i ilość procedur z którymi na co dzień muszą sobie radzić urzędnicy instytucji europejskich nieraz sprawiają, że popełniane są błędy. Jak ma sobie radzić osoba, która została pokrzywdzona przez administracje UE? Odpowiedzią jest Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą w Strasburgu.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Kim jest Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO) to osoba, która wraz ze sztabem specjalistów bada skargi i z własnej inicjatywy wszczyna dochodzenia dotyczące niewłaściwego administrowania instytucji UE. Nie podlega mu jedynie organ sądowniczy UE – Trybunał Europejski.

ERPO nie jest organem, do którego można zgłaszać uwagi dotyczące zażalenia w sprawie funkcjonowania lokalnych (krajowych i regionalnych) władz. Jeśli mamy zastrzeżenia, co do nieumiejętnego stosowania się do przepisów przez polskich urzędników, należy zwrócić się do krajowego rzecznika praw obywatelskich.

ERPO jest wybierany na odnawialną, pięcioletnią kadencję. Jego wybór jest jedną z pierwszych decyzji, przed którą stają nowo wybrani członkowie Parlamentu Europejskiego.

Jak działa Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ?

Skargi do ERPO mogą zgłaszać zarówno pokrzywdzeni obywatele i rezydenci jak i świadkowie nieprawidłowości a także przedsiębiorstwa i instytucje. Do najczęściej zgłaszanych błędów należą: dyskryminacja, nieuzasadniona zwłoka, nieprawidłowo zastosowana procedura, zaniechanie, nadużycie uprawnień czy niesprawiedliwość.

Skargę możemy zgłosić dopiero po próbach wyjaśnienia nieprawidłowości bezpośrednio z daną instytucją. Jeśli mimo starań nie otrzymamy satysfakcjonującego nas rozwiązania, możemy zgłosić skargę do ERPO. Mamy na to dwa lata od wystąpienia nadużycia. Skargę można złożyć w języku ojczystym, elektronicznie lub w formie papierowej. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie rzecznika.
Po wpłynięciu skargi, ERPO przeprowadza dochodzenie. Zdarzają się sytuacje, gdy już samo poinformowanie skarżonej instytucji o prowadzonym postępowaniu sprawia, że problem zostaje rozwiązany polubownie.

Jeśli rzeczywiście wystąpiły nieprawidłowości i sprawy nie udaje się rozwiązać za porozumieniem stron, ERPO ma prawo wystosować zalecenia postępowania dla oskarżanej instytucji. Jeśli ta nie zastosuje się do instrukcji, rzecznik może złożyć specjalne sprawozdanie do Parlamentu Europejskiego, który podejmie dalsze kroki.


Powiązane wpisy