Jak uzyskać zwrot podatku w Holandii? Dowiecie się z naszego artykułu! Zwrot podatku przysługuje osobie, która legalnie pracowała w Holandii i miała odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy przekraczające obowiązkowy podatek w stosunku do osiągniętego dochodu lub kwalifikuje się na doliczenie ulg podatkowych. Wnioski o zwrot podatku można składać w holenderskim urzędzie skarbowym przez cały rok. Rozliczenia z pracy w Holandii można dokonać do 5 lat wstecz.

Jak wygląda procedura zwrotu podatku z Holandii?

W celu uzyskania zwrotu podatku należy złożyć deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym Belastingdienst. Aby mieć prawo do ulg, należy wykazać nie tylko holenderskie, ale również ogólnoświatowe dochody w tym również te uzyskane w Polsce. Aby kwota zwrotu była większa należy doliczyć m.in. ulgi na dzieci, rozliczenie wspólne, rozłąkowe, odliczenie kosztów edukacji, leczenia, ulgę dla samotnego rodzica itd. Może to być dość skomplikowane, szczególnie dla osób nie znających języka niderlandzkiego. W tym celu, by mieć pewność, że wszystko jest poprawnie rozliczone, warto zaufać wyspecjalizowanej firmie. Belastingdienst w pierwszej kolejności dokonuje weryfikacji danych zawartych w deklaracji następnie wystawia wstępną, a kolejno ostateczną decyzję dotyczącą zwrotu podatku. Taka decyzja zawiera kwotę, którą podatnik otrzyma z urzędu lub informację o niedopłacie, która podatnik ma obowiązek uregulować w US. Kolejny i ostatni krok to wypłata środków na konto bankowe wskazane przez podatnika.

Potrzebna dokumentacja

Rozliczenia z pracy na terenie Holandii można dokonać na podstawie jaaropgaafu, który jest zaświadczeniem o wynagrodzeniu i odprowadzonej ilości podatku. Każdy podatnik powinien otrzymać go od swojego pracodawcy po zakończonym stosunku pracy lub najpóźniej do kwietnia kolejnego roku. W przypadku braku jaarogaafu można rozliczyć się na podstawie odcinków z wypłaty czyli salarisów. Osoba ubiegająca się o zwrot podatku powinna posiadać również formularz zawierający dane konta, na które ma zostać przelany zwrot podatku oraz upoważnienie za pomocą którego agent podatkowy będzie mógł kontaktować się z holenderskim urzędem i monitorować przebieg sprawy.
Ważne! Jeśli pracowałeś w Holandii i chciałbyś dokonać rozliczenia warto w tej kwestii zaufać specjalistycznej firmie, która posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje umożliwiające wyliczenie najwyższego zwrotu dozwolonego prawem. Ważne, aby reprezentowała klientów jako agent podatkowy i była na bieżąco ze wszelkimi zmianami w holenderskim prawie podatkowym bo to gwarantuje legalne i korzystne rozliczenie.

Artykuł opracowany przez eksperta europa.jobs – firmę Euro-Tax.pl

Więcej informacji o zwrocie podatku w Holandii przeczytasz tutaj >>