Osobie ubezpieczonej, która zatrudniona jest na umowę o pracę, przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek za okres niezdolności do pracy. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, a zasiłek oraz świadczenia ZUS lub uprawniony do tego płatki składek, czyli wspomniany pracodawca. Co jeszcze warto wiedzieć o chorobowym i na co zwrócić uwagę? Dowiedz się jakie kwoty Ci przysługują, za ile dni chorobowego płaci pracodawca, a za ile ZUS i czym jest tzw. “okres wyczekiwania”.

63308-min

Wynagrodzenie chorobowe – komu przysługuje?

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek za okres niezdolności do pracy należy się każdej osobie zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego. Warunkiem wypłaty wszystkich świadczeń z tytułu L4 jest wysyłka zwolnienia elektronicznego e-ZLA przez lekarza do ZUS-u. Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia w tej samej formie zwolnienie pracodawcy na jego konto PUE ZUS. Od 1 grudnia 2018 roku zwolnienia wystawiane są oraz wysyłane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

Wszystko, co warto wiedzieć o chorobowym

Pracodawca odpowiedzialny jest za wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi, który nie może wykonywać swoich obowiązków za okres niezdolności trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku. W przypadku osoby, która ukończyła 50. rok życia czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku. Oznacza to, że za okres ten wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Jego wysokość uzależniona jest powodem niezdolności do wykonywania pracy.

Wynagrodzenie

Powód niezdolności do pracy

80%

 • choroba (nie wymagająca pobytu w szpitalu)

100%

 • choroba w trakcie ciąży
 • wypadek w drodze do lub z pracy
 • poddanie się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się zabiegowi komórek tkanek i narządów

Okres wyczekiwania

Prawo do świadczeń chorobowych nabywa ten pracownik (po upływie właśnie tzw. okresu wyczekiwania), który opłaca składki na ubezpieczenie przez dany okres. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jest to okres 30 dni, a dla tych, którzy pracują na umowę zlecenie czas ten wydłuża się do 90 dni. Wynagrodzenie przysługuje za cały okres, który określa zwolnienie lekarskie, wliczając dni wolne od pracy.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Po przekroczeniu okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę, od 34. lub 15. dnia niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Finansowany jest on przez ZUS lub pracodawcę, jeśli stan osób zgłoszonych do ubezpieczenia wynosi 20. Gdy płatnik składek nie jest uprawniony do wypłaty zasiłku, musi on przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oryginał zwolnienia lekarskiego wraz z zaświadczeniem Z-3.

Poniższa tabela przedstawia dokładny rodzaj zasiłku oraz podstawę jego wymiaru:

Rodzaj zasiłku

Podstawa wymiaru zasiłku

Zasiłek chorobowy

 • 70% z tytułu pobytu w szpitalu
 • 80% z powodu choroby (nie wymaga ona pobytu w szpitalu)
 • 100% choroba w ciąży, wypadek do lub z pracy, poddanie się badaniom (lub pobranie) dla kandydatów dawców komórek, tkanek, narządów

Świadczenie rehabilitacyjne

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku za okres pierwszych 3 miesięcy
 • 75% za pozostały okres
 • 100% w przypadku okresu ciąży

Zasiłek macierzyński

 • 60%, 80% lub 100% z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia na wychowanie jako rodzina zastępcza

Zasiłek opiekuńczy

 • 80% z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny

Świadczenia chorobowe – podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku stanowi przeciętną miesięczną wypłatę  wypłacaną w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym doszło do niezdolności. W przypadku, gdy pracownik (ubezpieczony) dostał zwolnienie lekarskie, a pracuje krócej niż 12 miesięcy postawą wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku jest przeciętna miesięczna wypłata za pełne miesiące ubezpieczenia (miesiące poprzedzające zwolnienie lekarskie niezależnie, kiedy nastąpiła wypłata wynagrodzenia). Do podstawy wynagrodzenia lub zasiłku wchodzą składniki:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • premie, nagrody, dodatki np. stażowe,
 • wynagrodzenie urlopowe, za nadgodziny i pracę w nocy.

Od podstawy wynagrodzenia chorobowego należy odjąć składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe i rentowe. Trzeba odliczyć wysokość procentu na składki społeczne, które musi pokryć pracownik, mowa o 13,71%.


Powiązane wpisy