Od 1 stycznia 2022 roku stawka minimalna w Polsce wynosi 3010 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że wraz z jej wzrostem zmienia się również wysokość składek opłacanych przez pracownika. Ile wynosi składka zdrowotna dla pracownika w 2022 roku? Jak działa kalkulator ZUS? Odpowiedź znajdziesz dalej w artykule.

Czym jest składka zdrowotna?

Kodeks pracy mówi o tym, że pracownik ma obowiązek opłacania m.in. składek na:

 • ubezpieczenie społeczne
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Solidarnościowy
 • Fundusz Emerytur Pomostowych (nie w każdym przypadku)

Oprócz wyżej wymienionych, należy również wspomnieć o składce zdrowotnej. Jest to jedna ze składek finansowanych przez pracownika, odprowadzana z wynagrodzenia brutto. 

Do czego jest potrzebna składka zdrowotna?

Składka zdrowotna daje osobie zatrudnionej dostęp do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezpłatnego leczenia z ramienia państwowej służby zdrowia. Można wówczas nieodpłatnie korzystać z wizyt lekarskich w publicznych przychodniach. 

Ważne! Ubezpieczenie zdrowotne to nie to samo co ubezpieczenie chorobowe! Bowiem, ubezpieczenie chorobowe daje pracownikowi możliwość otrzymania płatnego zwolnienia lekarskiego w razie choroby. Jest to tzw. zasiłek chorobowy

Praca w nadgodziny – Jak obliczyć nadgodziny?

Ile wynosi składka zdrowotna dla pracownika w 2022 roku?

Od wynagrodzenia brutto (pomniejszonego o koszt składki chorobowej, emerytalnej i rentowej) odprowadza się 9% na ubezpieczenie zdrowotne w ramach obowiązkowej składki zdrowotnej. 

Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej?

Poniżej obliczamy wysokość składki zdrowotnej dla pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie. Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, stawka minimalna w Polsce w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Od tej kwoty należy odjąć koszt składki chorobowej (2,45%), emerytalnej (9,76%) i rentowej (1,50%) czyli 412,68 zł.

Kwota po odliczeniu w.w. składek:

3010 zł – 412,68 zł = 2597,32 zł  

Następnie, obliczamy 9% otrzymanej wartości. 

2597,32 zł x 9% = 233,76 zł

Podsumowując: wysokość składki zdrowotnej dla pracownika z minimalnym wynagrodzeniem w 2022 roku wynosi 233,76 zł. 

Niezależnie od wysokości wynagrodzenia, wysokość składki zdrowotnej będziemy obliczać analogicznie do przedstawionego wyżej przykładu. 

Urlop na żądanie – Obowiązki pracodawcy

Jak działa kalkulator ZUS?

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, zmieniają się zasady obliczania wysokości składki zdrowotnej. Aby pomóc przedsiębiorcom w rachunkach, ZUS opracował bardzo proste narzędzie – kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kalkulator ZUS dostępny jest tutaj

Jak korzystać z kalkulatora ZUS?

Kalkulator jest darmowy i ogólnodostępny. Każdy powinien sobie poradzić z jego obsługą. 

Poniżej przedstawimy, jak prawidłowo korzystać z kalkulatora ZUS krok po kroku.

 1. Wejdź na stronę: https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej 
 2. Wybierz okres rozliczeniowy – zaznacz miesiąc i rok.
 3. Zaznacz, które formy rozliczeniowe stosujesz w wybranym okresie (podatek wg skali, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) lub zaznacz bez formy opodatkowania, jeśli nie korzystasz z żadnej z powyższych. 
 4. Po wybraniu jednej z opcji zaznacz, czy po raz pierwszy korzystasz z takiej formy opodatkowania
 5. Następnie pojawi się okienko, w którym wpisuje się kwotę dochodu. Jeśli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych czyli podatek według skali, nie wypełniaj pola z kwotą dochodu
 6. Kliknij na przycisk Oblicz.

Powiązane wpisy