W Polsce często dyskutujemy na temat losu naszych rodaków, którzy zdecydowali się wyemigrować z kraju. Tęsknimy za bliskimi, zastanawiamy się, czy lepsze warunki finansowe są w stanie zrekompensować rozłąkę i poczucie obcości. Czytamy o dyskryminacji Polaków za granicą, wreszcie sami rozważamy możliwość wyjazdu za granicę. Jak wygląda sytuacja innych nacji w naszej ojczyźnie? Czy imigranci w Polsce odnajdują się na miejscu?

Imigranci w Polsce

Polska coraz popularniejszym kierunkiem emigracji

Niewielu z nas zastanawia się nad sytuacją imigrantów w naszym kraju. Polska jest państwem typowo emigracyjnym, jednak można już obserwować ruchy, które świadczą o tym, że w niedługim czasie nasz kraj stanie się emigracyjno-imigracyjny. Oznacza to, że Polska staje się coraz popularniejszym kierunkiem emigracji. Nie bez znaczenia są tu nowe przepisy.

W latach 2006-2009 zmianom uległy procedury związane z pozyskaniem przez cudzoziemców pozwolenia na pracę w naszym kraju – jest to teraz znacznie prostsze, szczególnie dla osób, których czas zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy. W latach 2008-2011 mogliśmy obserwować efekty tych modernizacji – był to 126% wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę dla osób zza granicy.

Jak pomóc obcokrajowcom w integracji?

W obliczu przemian, których jesteśmy świadkami należy spojrzeć z jakimi problemami borykają się inne kraje, w których rośnie liczba imigrantów. Mamy możliwość uczyć się na ich przykładzie i już teraz starać się zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Największym wydaje się kwestia integracji nowo przybyłych. Co zrobić, by osoby, które przybywają do Polski uczyły się języka, stosowały się do Polskich norm obyczajowych i odnajdowały w naszej rzeczywistości? Jak sprawić, żeby grupy przybywających nie tworzyły izolujących się klik?

Nad tym i innymi zagadnieniami głowić będzie się pierwszy w Polsce międzysektorowy zespół ds. modelu integracji imigrantów, który powstał w Gdańsku. W jego skład wchodzą przedstawiciele środowisk imigrantów, administracji, służb miejskich, jednostek edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz szeroki wachlarz ekspertów.

Imigranci w Polsce – realna pomoc

Powołana w Gdańsku grupa została podzielona na mniejsze jednostki. Powstały robocze grupy tematyczne, które zajmować będą się m.in. takimi sprawami jak:

  • zdrowie,
  • edukacja,
  • mieszkalnictwo,
  • praca,
  • przemoc/dyskryminacja,
  • wykluczenie społeczne.

Głównym zadaniem nowej organizacji jest stworzenie warunków, w których będzie można maksymalnie wykorzystać potencjał przyjezdnych, którzy z reguły są osobami aktywnymi i przedsiębiorczymi. Dzięki temu, nie tylko imigranci lepiej odnajdą się w naszym kraju ale i my, Polacy, będziemy mogli korzystać z tego, co wnoszą w rozwój naszego kraju i społeczeństwa.

Zespół ds. modelu integracji imigrantów ma do końca roku opracować i wdrożyć program, który pozwoli na podejmowanie szybkich, precyzyjnych i kompleksowych działań w głównych obszarach polityki migracyjnej.

Warto dbać o imigrantów

W naszych głowach może rodzić się pytanie: czy naprawdę warto poświęcać tyle uwagi imigrantom? Tak, m.in. ze względu na zmianę struktury polskiego społeczeństwa. Nasze społeczeństwo starzeje się i stopniowo możemy obserwować jak zmniejsza się liczba rąk gotowych do pracy. Z danych GUS wynika, że w ciągu najbliższych 20 lat nastąpi obniżenie liczby populacji o 3 miliony osób, co w połączeniu ze wzrostem liczby osób w wieku emerytalnym może być katastrofalne dla gospodarki.

Jak ważni są imigranci, możemy się przekonać obserwując Niemców, którzy dziś nie byliby sobie w stanie poradzić bez dopływu siły roboczej z innych krajów. Kolejnym argumentem są zapotrzebowania rynku pracy – by móc dalej się rozwijać Polskie firmy potrzebują specjalistów. Jeśli nie mogą znaleźć ich w kraju, sięgają po tych zza granicy. Coraz popularniejsze staje się zatrudnianie spawaczy z Ukrainy i informatyków z Indii.

Podsumowując, imigranci mogą Polsce pomóc radzić sobie z problemem starzejącego się społeczeństwa oraz uzupełniać luki na rynku pracy – ich praca będzie wspierać rozwój naszej gospodarki. Zapewniając obcokrajowcom dobre warunki życia, dbamy o przyszłość swojego kraju.


Planujesz przyjazd do Polski zza granicy? Sprawdź oferty aktualne oferty pracy!


Powiązane wpisy