Jak oszukują agencje pracy

Wyjazd za granicę za pośrednictwem agencji pracy ma wiele zalet – pracę znajdą zarówno fachowcy, jak i osoby mniej doświadczone czy nieznające języka obcego. Agencje pracy są odpowiedzialne za wszelkie formalności, bardzo często też organizują zakwaterowanie czy przejazdy do zakładu pracy. Mimo, że w teorii wyjazd poprzez agencję powinien być bezpieczny, to niestety jest wiele nieuczciwych firm wykorzystujących pracowników i łamiących prawo. Poznajcie 5 najczęstszych sposobów jak oszukują agencje pracy i – nie dajcie się nabrać!

W czerwcu 2017 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące działalności agencji zatrudnienia. Z tego powodu, Polska Inspekcja Pracy prowadziła wzmożone kontrole. Okazało się, że ponad połowa sprawdzonych agencji (kontrole przeprowadzono w 735 firmach) nie przestrzega najnowszych przepisów! Całkowicie nielegalną działalność wykryto aż w 51 firmach.

Przeczytaj aktualne przepisy dotyczące działalności agencji pracy!

Jak oszukują agencje pracy?

Oto 5 najczęstszych nieprawidłowości wykrytych przez PIP w 2017 roku:

1. Brak certyfikatu KRAZ

Każda agencja pracy powinna uzyskać od marszałka województwa certyfikat KRAZ, czyli wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Jeżeli firma kieruje osoby do pracy za granicę, ale nie ma certyfikatu KRAZ, to prowadzi nielegalną działalność i nie może nazywać się agencją pracy. To, czy agencja posiada certyfikat można łatwo sprawdzić na tej stronie.
Według raportu PIP około 7% sprawdzonych agencji nie posiadało certyfikatu KRAZ!
PS. Agencje pracy, które rejestrują się na naszym portalu podlegają szczegółowej weryfikacji pod kątem posiadania KRAZ!

2. Brak pisemnej umowy z pracownikiem

Kolejnym poważnym naruszeniem wykrytym przez PIP był brak podpisanych umów z pracownikami w około 4% sprawdzonych firm.
Przed wyjazdem należy ZAWSZE podpisać umowę o pracę tymczasową. Taki dokument powinien zawierać wszystkie informacje o warunkach zatrudnienia (m. in. stanowisko, stawkę, miejsce wykonywania pracy, czas trwania umowy). Jeżeli firma proponuje podpisanie umowy “na miejscu” lub proponuje umowę ustną prawdopodobnie chce nas oszukać – uważajcie!

3. Nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy

Ponad 15% sprawdzonych przez PIP firm miało opóźnienia w opłacaniu składek na Fundusz Pracy. Z tych składek finansowana jest głównie pomoc osobom bezrobotnym. Wysokość składki wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia pracownika.

4. Nieinformowanie pracowników o opłatach i należnościach

Zgodnie z najświeższymi przepisami każda agencja pracy, oprócz umowy o pracę, powinna przedstawić pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia w postaci oficjalnego dokumentu. Taki dokument musi zawierać informacje o warunkach pracy, ale również wszelkie koszty jakie ewentualnie poniesie pracownik, np. koszty zakwaterowania czy transportu. Według PIP około 2% sprawdzonych agencji nie informowało pracowników o kosztach jakie będą musieli ponieść!
Pamiętajcie, że agencje pracy nie mają prawa pobierać od pracownika opłaty za znalezienie pracy. Jedyne dozwolone przez prawo koszty jakie może ponieść pracownik to: koszty dojazdu do pracy, zakwaterowania czy opłata za tłumaczenie dokumentów.

5. Niepełna dokumentacja

Najczęstszym błędem wykrytym przez PIP w wielu agencjach był bałagan w dokumentacji. Od 2 do 9% agencji miało problem z: wykazaniem listy pracowników skierowanych do pracy, wykazaniem listy firm z jakimi współpracuje agencja oraz corocznym sprawozdaniem dla marszałka na temat działalności agencji.
 

Zastanawiacie się czy warto podejmować współpracę z agencjami pracy? Obejrzyjcie nasz wywiad z rekruterem!