Zanim znajdziesz się na terytorium Belgii, musisz wiedzieć kilka podstawowych rzeczy na temat tego kraju i obowiązujących tam zasad. Pierwsze dni wymagają od nas wyjątkowej koncentracji, aby uniknąć potencjalnych kłopotów. Zdarzają się one nierzadko i zazwyczaj są wynikiem drobnych niedopatrzeń lub niewiedzy. Aby nie paść ofiarą belgijskich kruczków prawnych, przeczytaj poniższy artykuł! Sprawdź jak rozpocząć pracę w Belgii – bezpiecznie!

jak rozpocząć pracę w Belgii

Meldunek w Belgii – czy każdy musi go dokonać?

Jest to pierwsza powinność, której powinieneś dopełnić rozpoczynając pracę w Belgii. Obowiązek meldunkowy w tym kraju przestrzegany jest wyjątkowo rygo­rys­tycznie. Ale jeśli zdecydujesz się na wyjazd z agencją pracy, jej pracownicy z pewnością pomogą Ci w formalnościach.

Masz około 8-10 dni (w zależności od konkretnej gminy czas ten może być dłuższy lub krótszy) od przyjazdu na zameldowanie się w miejscowym urzędzie gminy. Tam złożysz odpowiednią deklarację, w której poinformujesz władze o miejscu pobytu i czasie, który chcesz spędzić w Belgii.

Nie dotyczy to osób zamieszkałych w hotelach, pensjonatach lub czasowo znajdujących się w szpitalach, gdzie meldunku dokonuje administracja tych zakładów, a osoby, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni, dostaną do wypełnienia wniosek o wystąpienie o prawo do pobytu stałego. Prawo pobytu na okres dłuższy niż trzy miesiące zyskują obywatele Unii Europejskiej, którzy:

  • są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą
  • posiadają wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny
  • mają zapewnione pełne ubezpieczenie zdrowotne

Jak rozpocząć pracę w Belgii – Jakie dokumenty należy złożyć?

  • ważny dokument potwierdzający tożsamość
  • formularz wielojęzyczny odpisu polskiego aktu urodzenia,
  • formularz wielojęzyczny odpisu polskiego aktu małżeństwa (ze wzmianką o ewentualnym rozwodzie czy zgonie małżonka) jeśli dotyczy

lub inne w zależności od wymagań konkretnego urzędu Dodatkowe informacje w przewodniku elektronicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stronach 10-15.

Zezwolenie na wykonywanie pracy w Belgii

Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym, obowiązkiem Twojego pracodawcy jest wypełnienie niezbędnego formularza w celu uzyskania dla Ciebie pozwolenia na wykonywanie pracy. Limosa jest to system rejestracji pracowników zza granicy, wykonujących pracę w Belgii. Każdy pracodawca, który deleguje pracowników do tego kraju, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu władzom. Następuje ono w formie deklaracji składanej przez Internet, przed rozpoczęciem faktycznej pracy. Należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie internetowej limosa.be.

Istotne jest wskazanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia pracy na delegacji. Inne informacje o Tobie, które pracodawca musi podać to na przykład:

  • dane osobowe,
  • rodzaj pracy lub branżę,
  • konkretne miejsce wykonywania pracy

Ważne! Powinieneś być świadomy czy posiadasz takie zezwolenie, aby uniknąć nagłej utraty pracy!

Apostille – co to?

Jeśli będziesz miał kontakt z instytucjami belgijskimi (np. występując o zasiłek) lub Twój przyszły pracodawca będzie wymagał dokumentów urzędowych (np. dokumenty sądowe, admini­stracyjne, akty notarialne czy tłumaczenia dokonane przez polskich tłumaczy przysięgłych), konieczne będzie umieszczenie na nich tzw. apostille poświad­czającego ich autentycz­ność. Apostille zastępuje stoso­waną do 13 sierpnia 2005 r. legalizację konsularną dokumentów, a jedynym polskim urzę­dem uprawnionym do wydawania apostille jest:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP / Dział Lega­lizacji

tel. (+48 22) 5239463 lub (+48 22) 5239128

Za wydanie apostille pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 60 zł, płatna znaczkami opłaty skarbowej.


Gotowy do podjęcia pracy w Belgii? Sprawdź aktualne oferty pracy!


Powiązane wpisy