Rekrutacja pracowników nie jest łatwym przedsięwzięciem, zwłaszcza w obecnych czasach. Chociaż w Polsce funkcjonuje ponad 5 tysięcy agencji pracy. Jak założyć agencję pracy? – Zobacz porady i wskazówki od europa.jobs.

Rynek pracy cały czas się rozwija i poszerza się o nowe zawody oraz stanowiska. Być może poniższe porady przekonają kogoś do założenia agencji pracy.

Rodzaje agencji pracy

W świetle prawa polskiego istnieje kilka rodzajów działalności agencji zatrudnienia. Jeszcze zanim dojdzie do załatwienia formalności związanych z założeniem agencji, należy zdecydować się na jedną z poniższych opcji:

Pośrednictwo pracyDoradztwo personalnePoradnictwo zawodowePraca tymczasowa
udzielanie pomocy w zakresie zatrudnienia audyt działu HR w przedsiębiorstwiepomoc w wyborze zawodu, miejsca pracy czy stanowiskazatrudnienie pracowników tymczasowych na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
pozyskanie/udostępnianie ofert pracyocena kwalifikacji  potencjalnych pracownikóworganizacja informacyjnych spotkań na temat rynku pracy 
kierowanie osób do pracy za granicązalecenia co do możliwości pozyskania pracowników na określone stanowisko konsultacje na temat podjęcia decyzji zawodowych 
pośrednictwo pomiędzy kandydatem a pracodawcą
pomoc pracodawcom w doborze pracowników 
zatrudnienie cudzoziemców


W zależności od wybranej formy funkcjonowania, różnić się będą wnioski do wypełnienia wraz z załącznikami oraz PKD działalności (Polska Klasyfikacja Działalności).

Wyodrębnia się 2 rodzaje PKD: 

 1. 78.10.Z – dla agencji związanych z wyszukiwaniem miejsc pracy oraz rekrutacją pracowników
 2. 78.20.Z – dla agencji pracy tymczasowej

Zatrudniasz pracowników?

Jak założyć agencję pracy? – Krok po kroku

Forma prowadzenia agencji pracy jest dowolna. Czyli nie ma znaczenia czy agencja pracy zostanie założona przez spółkę czy przez działalność jednoosobową. Natomiast, bez względu na charakter agencji pracy, pierwszym krokiem będzie rejestracja w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ). 

Warunkiem zarejestrowania się w KRAZ m.in. jest:

 • brak zaległości finansowych (podatki, ZUS)
 • brak kary (orzeczenia sądu) za przestępstwa związane z działalnością na rynku pracy 
 • posiadanie firmy/działalności, która ma zarejestrowane dochody (czyli nie jest na drodze ku upadłości bądź likwidacji).

We wniosku umieszcza się m.in. informacja o: firmie (nazwa, adres siedziby, NIP oraz KRS) oraz zaznacza się forma działalności prawnej. Również należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 200 zł. Dowód wpłaty wysyła się razem z wnioskiem. 

Wniosek należy złożyć do marszałka województwa, w którym znajduje się siedziba firmy. W związku z sytuacją epidemiologiczną, wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej i wysłać mailowo lub za pośrednictwem poczty. Po rozpatrzeniu wniosku, marszałek wystawia odpowiedni certyfikat z indywidualnym numerem KRAZ. 

Dlaczego warto skorzystać z agencji pośrednictwa pracy i co ona może zaproponować?

Oprócz tego, agencja pracy powinna być wyposażona w lokal, który umożliwi wizyty potencjalnych pracowników bądź pracodawców. Rzecz jasna, w czasie pandemii, podobne wizyty powinny zostać zminimalizowane.

Również warto pamiętać o: 

 • wyposażenie w sprzęt techniczny (narzędzia), które umożliwią agencji sprawne funkcjonowanie. Przykładem jest strona internetowa z możliwością wysłania formularzy zgłoszeniowych. europa.jobs – jest przykładem takiego narzędzia rekrutacyjnego. 
 • zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, które są związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • corocznym raporcie podsumowującym działalność agencji, który należy wysłać do marszałka wybranego województwa. Na podstawie tych raportów urząd wojewódzki publikuje statystyki o sytuacji na polskim rynku pracy.
 • przepisach RODO (wszędzie gdzie dochodzi do zbioru/przechowywania/przetwarzania danych osobowych należy uzyskać odpowiednią zgodę). 

Agencja pracy a rekrutacja pracowników

Po załatwieniu wszelkich formalności, przechodzimy do najważniejszego etapu czyli do bezpośredniej rekrutacji pracowników. Warto podkreślić, że każdy przedsiębiorca bez wątpienia ma własny pomysł na biznes, w tym przypadku pomysł na pozyskanie pracowników.  

Jak wspomniano wcześniej, warto zaopatrzyć się w nowoczesne narzędzia, czyli stworzenie własnej strony internetowej bądź korzystania z zewnętrznych narzędzi które posiadają własną bazę kandydatów. Zachęcamy sprawdzić ofertę dla pracodawców od europa.jobs.

Niezależnie od wybranej formy, warto od razu zacząć budować bazę kandydatów, a do tego niezbędne są formularze rejestracyjne. Dodatkowo, można rozważyć możliwość delegowania pracowników, ale wtedy warto pamiętać m.in o:

 • limitach czasu pracy w delegacji (średnio ok. 3 m-ce)
 • EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Zakres działania agencji pracy również można poszerzyć o rekrutację cudzoziemców. O tym jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce przeczytasz w naszym poprzednim wpisie. Kolejną opcją jest outsourcing procesów rekrutacyjnych, w skrócie zarządzanie całym procesem rekrutacyjnym dla konkretnej firmy. 

Ważne! Agencja pracy nie ma prawa pobierać dodatkowych opłat, oprócz tych co są wymienione poniżej (Art. 85 ust.2 pkt 7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy):

 • dojazd (powrót) do miejsca pracy
 • wydanie wizy
 • badanie lekarskie
 • tłumaczenie dokumentów

Za niestosowanie się do powyższych zasad grozi kara pieniężna oraz anulowanie certyfikatu KRAZ co automatycznie oznacza likwidację przedsiębiorstwa.

Szukasz pracowników? 

Powiązane wpisy: