W Polsce na stałe mieszka ok. 1 miliona osób z Ukrainy, zdecydowana większość to tzw. emigranci zarobkowi. Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? Poniżej krok po kroku opiszemy cały proces zatrudnienia pracownika z Ukrainy.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Masowa emigracja Ukraińców do Polski zaczęła się ponad 7 lat temu. W dalszym ciągu nasz kraj cieszy się sporym zainteresowaniem wśród osób z Ukrainy. Powodów jest kilka:

 • sąsiednie państwa 
 • wyższe zarobki
 • znaczna diaspora ukraińska
 • możliwość przyjazdu do pracy bez wizy

Jak zaoszczędzić na prezentach? – porady od europa.jobs

Nie mniej jednak, zatrudnienie pracownika z Ukrainy wciąż wywołuje sporo wątpliwości wśród polskich pracodawców. Głównym powodem jest dosyć skomplikowany system zatrudnienia, który wymaga od pracodawcy aktywnego zaangażowania.

Poniżej opiszemy krok po kroku jakie są możliwości zatrudnienia oraz na jakich warunkach pracownik z Ukrainy może przebywać w Polsce. 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy –  oświadczenie a zezwolenie na pracę

Ważne! Zanim dojdzie do zatrudnienia konkretnej osoby, pracodawca powinien zgłosić się do Urzędu Pracy i złożyć wniosek o wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wniosek należy złożyć na terenie powiatu, gdzie jest zarejestrowana spółka bądź za pośrednictwem E-PUAP. Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód dokonania opłaty skarbowej (30 zł)
 • oświadczenie o niekaralności
 • ważny dokument tożsamości
 • kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca, którego zatrudniamy

Oświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni. Kopię należy wysłać do przyszłego pracownika, ponieważ bez tego dokumentu nie przejdzie kontroli granicznej.

Istnieje również możliwość udania się do Urzędu Wojewódzkiego i złożenie wniosku o zezwolenie na pracę typu A. Problem polega na tym, że czas wydania zezwolenia niekiedy wydłuża się do nawet 6 miesięcy. Samo zezwolenie jest wydawane tylko pod konkretnego pracodawcę na okres  max 1 roku.

Dokumenty wymagane dla uzyskania zezwolenia: 

 • Oryginał umowy o pracę
 • Kopie paszportu i wizy pracownika (jeśli jest)
 • Dowód osobisty pracodawcy
 • Dokumenty firmowe (KRS)
 • Opinia Urzędu Pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (opcjonalnie)
 • Pieczątka firmowa

Obostrzenia w związku z Covid-19 na święta – jak wygląda sytuacja w Europie

Wiza i paszport biometryczny – podstawowe różnice

Na wstępie musimy zastanowić się  – czy zatrudniamy pracownika, który aktualnie mieszka na Ukrainie czy tego, który przebywa w Polsce. W zależności od decyzji będą różnić się możliwości zatrudnienia.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy, który aktualnie mieszka na Ukrainie. Na ogół istnieją 2 możliwości:

 • przyjazd z paszportem biometrycznym (czyli bez wizy)
 • zatrudnienie na podstawie wizy pracowniczej

Paszport biometryczny

W związku z podpisaną umową o ruch bezwizowy, osoby z Ukrainy mogą bez żadnych dodatkowych dokumentów przyjeżdżać do Polski. Natomiast, jeśli osoba jedzie do pracy, to najlepiej poszukać jej wcześniej i dostać od pracodawcy oświadczenie (o którym wspomniano na początku).

Osoba z paszportem biometrycznym jest uprawniona do pracy przez 90 dni w ciągu 190 dni. Po tym, należy wrócić na Ukrainę bądź złożyć dokumenty na pobyt w Polsce

Wiza pracownicza

W przypadku wizy, niezbędne jest posiadanie zezwolenia na pracę. Czyli dopiero po otrzymaniu zezwolenia, pracownik z Ukrainy może złożyć wniosek na otrzymanie wizy do Polski.

Wiza pracownicza jest najczęściej otwierana na 1 rok, ale z tzw. korytarzem w pół roku. Czyli po przepracowaniu 6 miesięcy, Ukrainiec musi wrócić do domu albo złożyć dokumenty na pobyt czasowy.

Zatrudnienie pracownika, który przebywa na terytorium Polski

Ważne! Jeśli zatrudniamy pracownika z Ukrainy, który aktualnie przebywa w Polsce na podstawie wizy, najczęściej oznacza to, że wcześniej dostał zezwolenie na pracę od innego pracodawcy.

W celu zatrudnienia takiej osoby należy ponownie złożyć wniosek na otrzymanie takiego zezwolenia. Bez tego nie da się zatrudnić osoby. Również bez aktualnego zezwolenia na pracę, osoba z Ukrainy przebywa w Polsce nielegalnie.

Oprócz tego, jak już wspomniano na początku, Ukraińcy mogą składać wniosek na tymczasowy lub stały pobyt w Polsce. Istnieje kilkanaście różnych możliwości otrzymania zezwolenia na pobyt. Wszystko zależy od statusu obywatela Ukrainy w Polsce (m.in. student, pracownik, rezydent itd).

Zasiłki dla osób niepełnosprawnych – jak wygląda sytuacja w różnych krajach Europy

W celu złożenia wniosku na pobyt w Polsce, nie wszystkie osoby muszą posiadać zezwolenie na pracę. Wyjątkiem m.in są:

 • studenci oraz absolwenci polskich uczelni
 • posiadacze Karty Polaka
 • naukowcy
 • obywatele UE 

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Poniżej w tabeli szczegółowo opisujemy na jakich warunkach w Polsce może przebywać pracownik z Ukrainy.

DokumentKto może dostać?Warunki zatrudnienia
Karta PolakaOsoby, które posiadają udokumentowane dowody na polskie pochodzenie. 
Również jest powodem na otrzymanie wizy
zatrudnienie bez żadnych dodatkowych zezwoleń/oświadczeń
Karta czasowego pobytum.in osoby legalnie zatrudnione w Polsce oraz posiadacze Karty Polaka
Wymagane zezwolenie w większości przypadkach
Karta stałego pobytuOsoby, które mieszkają na stałe w Polsce ok. 10 lat. Warunkiem jest przebywanie na podstawie kart czasowego pobytu bądź na karcie rezydentazatrudnienie bez żadnych dodatkowych zezwoleń/oświadczeń
Karta RezydentaWarunkiem jest 5 letni pobyt w Polsce oraz praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacjizatrudnienie bez żadnych dodatkowych zezwoleń/oświadczeń

Mamy nadzieję, że ten krótki poradnik będzie służył pomocą polskim pracodawcom!


Zacznij rekrutacje razem z europa.jobs!


Powiązane wpisy