Proces wyjazdu do pracy za granicę najczęściej zaczyna się – a przynajmniej powinien – od przygotowania niezbędnych dokumentów. Oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe – nie wszystko będziemy w stanie przygotować jeszcze przed wyjazdem z Polski. Niemniej jednak, odpowiednie sprawdzenie formalności, których musimy dopełnić w kraju docelowym, zagwarantuje nam sprawne działanie i pozwoli uniknąć stresu. W związku z tym, że wciąż topowym kierunkiem wyjazdowym pozostają Niemcy, przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik – dokumenty potrzebne do pracy w Niemczech.

dokumenty potrzebne do pracy w Niemczech

Oczywiście podstawowym i niezbędnym dokumentem, jaki powinniśmy mieć ze sobą jest dowód osobisty lub paszport. Przed wyjazdem upewnijmy się czy dokument jest ważny i ile zostało do upływu daty ważności. W ten sposób unikniemy przykrych niespodzianek.

Jakie dokumenty są potrzebne do podjęcia zatrudnienia w Niemczech?

  • Niemiecki numer identyfikacji podatkowej – Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID), odpowiednik polskiego NIP-u. Nadawany jest po dokonaniu pierwszego meldunku w Niemczech (dzieci zameldowane w Niemczech otrzymują go po urodzeniu), numer otrzymuje się jednorazowo i jest on niezmienny. W przypadku braku meldunku w Niemczech – np. regularnego dojeżdżania do pracy z Polski – zamiast Steuer-ID otrzymuje się wówczas zaświadczenie z urzędu skarbowego. Jest ono podstawą dla pracodawcy do rozliczenia naszego wynagrodzenia w pierwszej klasie podatkowej.
  • Niemiecki numer ubezpieczenia społecznego – Sozialversicherungsnummer. Niezależnie od tego, czy pracujemy w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin, w Niemczech mamy obowiązek posiadania ubezpieczenia społecznego. Dokument z numerem otrzymujemy od ubezpieczyciela po podjęciu pierwszej pracy na terenie Niemiec. Wcześniej taki numer przyznawano wraz z książeczką ubezpieczeniową. Dziś jest to już wyłącznie dokument z numerem, który jest niezbędny do ubiegania się o świadczenia socjalne lub przy podejmowaniu każdej kolejnej pracy. W przypadku zgubienia dokumentu, ubezpieczyciel wyśle nam go ponownie, bez dodatkowych opłat.
  • Karta podatkowa (Lohnsteuerkarte) – dokument niezbędny do rozliczenia podatkowego za pracę w Niemczech, wystawiany przez pracodawcę.
  • Przynależność do kasy zdrowia (Krankenkasse) – podobnie jak niezbędne są wyżej opisane dokumenty, ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe. Tak jak w Polsce to prawo reguluje wysokość składki. Przy podejmowaniu zatrudnienia powinniśmy powiadomić pracodawcę, do której kasy zdrowia chcielibyśmy należeć. Pracodawca i pracownik opłacają składkę po połowie. 
  • Numer IBAN – czyli informacja niezbędna do przelewu wynagrodzenia. Standardową formą rozliczenia w Niemczech jest przelew bankowy. Wymaga to założenia konta w lokalnym banku i przekazania pracodawcy numeru IBAN. 

Czy do pracy w Niemczech potrzebny jest meldunek?

W Niemczech istnieje obowiązek meldunkowy. Jeśli chcemy pozostać w tym kraju dłużej niż trzy miesiące, założyć konto w banku, podpisać umowę z niemieckim pracodawcą, umowę z lokalnym operatorem lub inny tego rodzaju dokument – konieczne jest zameldowanie się. Brak meldunku skutkować może przeniesieniem do szóstej klasy podatkowej i wiąże się z nałożeniem ok. 43% podatku, a dodatkowo z ryzykiem otrzymania grzywny.

Animated Blue Banner

Nie wszystkich polskich pracowników obowiązują jednak te restrykcje – jeśli dom i rodzina są w Polsce, a Niemcy są wyłącznie miejscem pracy, pracownika takiego traktuje się jako tzw. pracownika transgranicznego. Taka osoba ma prawo korzystać z przepisów każdego z krajów, między które dzieli swoje życie. Wówczas w kraju pracy podlega się zatrudnieniu, podatkom dochodowym czy ubezpieczeniu społecznemu. Natomiast podatki od nieruchomości czy kwestie związane z pobytem i meldunkiem dotyczą już kraju zamieszkania.


Jesteście zainteresowani pracą na terenie Niemiec?


Powiązane wpisy