System ubezpieczeń społecznych przewiduje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, a także zdrowotne, któremu podlegają osoby pracujące. Gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, nasze wynagrodzenie podane jest w kwocie brutto bez opodatkowania i oskładkowania. Jaka część wynagrodzenia to składki ZUS? Które z nich powinien płacić pracodawca, gdy zatrudnia pracowników? Jakie składki płaci pracodawca?

Jakie składki płaci pracodawca?

Obowiązek odprowadzania składek

Składki odprowadzane od kwoty wynagrodzenia są zawsze obowiązkowe z tytułu umowy o pracę. Inaczej w przypadku umowy zlecenie, czy umowy o dzieło. Oskładkowanie i opodatkowanie wynika z wielu kwestii. Ma na to wpływ m.in.:

  • zatrudnienie na etacie w innym zakładzie pracy,
  • umowa cywilnoprawna zawierana z własnym pracodawcą,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
  • status studenta lub ucznia.

Pracownik podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu bez względu na jego status – niezależnie, czy jest studentem do 26 roku życia, rencistą, czy emerytem. To, które składki musi opłacić pracodawca, zależy od rodzaju zawartego stosunku prawnego. Różni się to na podstawie umowy o pracę, zlecenie, czy o dzieło. W dodatku pracownik może być zatrudniony w kilku miejscach, gdzie tym samym mamy sytuację zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Składki opłacane przez pracodawcę – Jakie składki płaci pracodawca?

Pracownik, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Obecnie pobiera się ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne.

Rodzaj ubezpieczenia

Wysokość opłaty

 

Pracodawca

Pracownik

Ubezpieczenie emerytalne

9,76%

9,76%

Ubezpieczenie rentowe

6,5%

1,5%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Ubezpieczenie wypadkowe

1,67% wysokość stawki zmienia się w zależności od rozporządzenia oraz branży

Ubezpieczenie zdrowotne

9%

Ponadto pracodawca ponosi również koszty związane z Funduszem Pracy – 2,45% oraz Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%.

W przypadku umowy zlecenie pracodawca również ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie. Gdy pracownikiem umowy zlecenie jest student do 26. roku życia, pracodawca opłaca wyłącznie wynagrodzenie brutto, nie ma on obowiązku odprowadzać składek do ZUS-u.

Umowa o dzieło natomiast nie wymaga odprowadzania żadnych składek ani dobrowolnie, ani przymusowo. Wyjątkiem stanowi fakt, gdy umowa o dzieło zawierana jest z własnym pracodawcą.Powiązane wpisy