Pracownikom podejmującym legalne zatrudnienie w obrębie całej Unii Europejskiej przysługuje zwolnienie lekarskie. Poniżej krótko opisujemy zasady przyznawania zwolnień lekarskich w Niemczech.

Zwolnienie lekarskie w Niemczech – Podstawowe informacje dla pracownika

W Niemczech możesz ubiegać się o płatne zwolnienie lekarskie (niem. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), dopiero po przepracowaniu min. 4 tygodni. W przypadku niestawienia się w pracy z powodu choroby, należy niezwłocznie o tym poinformować pracodawcę. Najlepiej telefonicznie.

Animated Blue Banner

Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do pracodawcy najpóźniej 4 dnia nieobecności. Jeśli natomiast mówimy o nowo zatrudnionych pracownikach, pracodawca ma prawo wymagać zwolnienia lekarskiego w jeszcze krótszym czasie.  Zdarzają się jednak również przypadki, kiedy choroba nie jest na tyle poważna, by zwolnienie lekarskie było honorowane. Wówczas kwestię odrobienia godzin pracy, opłaty wynagrodzenia oraz innych wątpliwości należy ustalać indywidualnie z pracodawcą.

Jeżeli zachorujesz podczas urlopu wypoczynkowego, automatycznie zamienia się on w zwolnienie chorobowe. Wówczas urlop pozostaje niewykorzystany.

Powód do zwolnienia lekarskiego w Niemczech

W większości przypadków w Niemczech pracownik nie ma obowiązku podawania powodu zwolnienia lekarskiego, wyjątkiem są choroby zakaźne. Dodatkowo, istnieje nakaz informowania o chorobach układu pokarmowego i dotyczy on zawodów związanych z gastronomią.

Co istotne, w Niemczech pracodawcy często zlecają kontrole lekarskie pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim, celem weryfikacji ich rzeczywistego stanu zdrowia.

Zwolnienie lekarskie w Niemczech a wynagrodzenie

Będąc na zwolnieniu lekarskim w Niemczech pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia w ciągu pierwszych 6 tygodni. Po upłynięciu tego terminu, można starać się o zasiłek chorobowy (niem. Krankenkasse), który już wypłaca niemiecka państwowa kasa chorych. 

Według prawa, powodem do ubiegania się o zasiłek jest choroba, która uniemożliwia wykonywanie pracy bądź konieczność przebywania w szpitalu przez dłuższy okres. Pobieranie wyżej wspomnianego zasiłku jest możliwe nie dłużej niż 78 tygodni w ciągu 3 lat od daty, w której wystąpiła niezdolność do pracy.

Jeżeli stan zdrowia pracownika pozwala wrócić do pracy jeszcze przed faktycznym upłynięciem terminu zwolnienia chorobowego, istnieje możliwość wcześniejszego powrotu do pracy i wykonywania obowiązków.

Czego nie wolno robić na zwolnieniu

Po pierwsze – w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego nie ma możliwości podejmowania żadnej dodatkowej pracy, nawet jeżeli miałaby to być praca z domu. Oczywiście podczas zwolnienia lekarskiego nie są możliwe wybrane aktywności takie, jak wyjazdy na urlop czy wyjścia na spotkania towarzyskie. Natomiast możliwe są oczywiście wyjścia na zakupy czy spacery.

Animated Blue Banner

Zwolnienie z pracy podczas chorobowego

Niemieckie prawo zezwala na zwolnienie pracownika, który przebywa na chorobowym. Natomiast wszelkie formalności związane z wypowiedzeniem oraz wypłatą wynagrodzenia powinny być przeprowadzone w zgodzie z zapisami zawartymi w podpisanej z pracownikiem umowie. 

Polskie zwolnienie lekarskie

W przypadku, w którym osoba zatrudniona w niemieckim przedsiębiorstwie zachorowała w momencie pobytu w Polsce, ma ona możliwość dostarczenia do niemieckiego pracodawcy zwolnienia od polskiego lekarza (druk ZUS-ZLA). Niemniej jednak, w zgodzie z opisywanymi powyżej zasadami obowiązującymi w Niemczech, zwolnienie takie należy dostarczyć bezpośrednio do pracodawcy w ciągu 4 dni od jego rozpoczęcia.Powiązane wpisy