Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym jakim menedżerem jesteś? Jeśli nie, poznaj cztery główne style zarządzania i dowiedz się, który z nich najbardziej do Ciebie pasuje. Dobrze dobrany styl przywództwa może pozytywnie wpłynąć na sukces biznesowy. W tym artykule opiszemy cechy charakterystyczne stylu dyrektywnego, perswazyjnego, partycypacyjnego i laissez-faire.

Style zarządzania: 1. Dyrektywny

W stylu dyrektywnym mamy do czynienia z całkowitą kontrolą nad pracownikami i brakiem bliższych relacji z nimi. Lider dyrektywny jest jedyną osobą decyzyjną. Nie konsultuje się z pracownikami, wręcz przeciwnie, wymaga posłuszeństwa i przestrzegania zasad. Nacisk kładziony jest na punktualność i wydajność. Praca pracowników podlega stałej weryfikacji.

Wady:

 • brak motywacji u pracowników
 • poczucie braku zaufania ze strony przełożonego
 • negatywny wpływ na współpracę między pracownikami
 • nie sprzyja budowaniu przyjaznej atmosfery w firmie

Zalety:

 • zwalnia pracowników z odpowiedzialności w krytycznej sytuacji
 • sprawdza się, gdy trzeba pracować pod presją
 • pozwala szybko zareagować w trudnej sytuacji

Style zarządzania: 2. Perswazyjny

Styl perswazyjny jest uważany za przeciwieństwo stylu dyrektywnego. Podstawą tej metody zarządzania jest kreatywność i komunikacja. Pracownicy są zaangażowani w proces podejmowania decyzji. Mają możliwość swobodnego wyrażania opinii i dzielenia się swoimi pomysłami. Styl perswazyjny opiera się na konstruktywnej krytyce. Pracownicy zawsze otrzymują informację zwrotną na temat swojej pracy. Doceniane są pozytywne wyniki.

Wady:

 • brak lidera w przypadku krytycznej sytuacji
 • zbyt dużo czasu poświęca się na podejmowaniu decyzji

Zalety:

 • przyjazna atmosfera w miejscu pracy
 • pozytywny wpływ na komunikację w zespole (szczególnie w dużych firmach)
 • wzrost motywacji i satysfakcji pracowników
 • sprawia, że ​​pracownicy czują, że ich działania mają znaczenie

3. Partycypacyjny

Menedżer uczestniczący angażuje pracowników w proces podejmowania decyzji. Nowy pomysł pochodzi od pracowników, którzy przedstawiają go przełożonemu. Wspólnie omawiają zalety i wady nowego projektu. Jednak ostateczna decyzja o zatwierdzeniu projektu należy do lidera. Krótko mówiąc, ten styl zarządzania opiera się na dzieleniu się władzą z pracownikami.

Wady:

 • proces decyzyjny przeważnie trwa dość długo
 • mniejsza dynamika i elastyczność w organizacji pracy

Zalety:

 • aktywny udział wszystkich pracowników
 • wzbudza ogromne zaufanie wśród podwładnych
 • wspiera kreatywność, zachęca do swobodnej wymiany myśli i pomysłów

4. Laissez-faire

Przełożony z takim stylem zarządzania nie jest dostępny dla pracowników w razie potrzeby. Zrzuca odpowiedzialność na barki podwładnych. Brak lidera decyzyjnego może powodować konflikty i nieporozumienia między współpracownikami

Wady:

 • dezorganizacja i nieporozumienia w firmie
 • zbyt duża odpowiedzialność spada na pracowników
 • brak wsparcia lidera w sytuacjach krytycznych
 • niska wydajność i słaba komunikacja

Zalety:

 • dobrze rezonuje z ekspertami, którzy cenią sobie autonomię
 • przestrzeń dla utalentowanych i ambitnych ludzi

Czy wiesz już, jaki styl zarządzania najbardziej do Ciebie pasuje? 

Który może okazać się najlepszy dla Twojej firmy?

Oto 3 powody, dla których warto założyć u nas konto

 • dostęp do ponad 1,3 mln kandydatów z Europy
 • spersonalizowany profil firmy (tekst, obrazy, wideo)
 • spersonalizowana oferta dla Twojej firmy

Powiązane wpisy: