kiedy rozliczac sie z fiskusem

Niemcy

Rozliczenie podatkowe (die Steuererklärung) w Niemczech jest wymagane od każdej osoby, która w danym roku podatkowym przekroczy pewien próg dochodowy. W przypadku singla kwota ta wynosi 8 820 euro, zaś w przypadku małżeństw próg ten to 17 640 euro na dwie osoby.
Podobnie jak w Polsce niemiecki pracownik ma obowiązek złożyć taką deklarację do ściśle określonego terminu. W tym roku nastąpiła zmiana w tej kwestii – w poprzednich latach należało się rozliczyć do 31 maja, zaś od bieżącego roku termin ten został przesunięty na 31 lipca. Oznacza to więc, że każdy pracownik zatrudniony u naszych zachodnich sąsiadów, który przekroczył określony w prawie próg dochodowy, musi złożyć swoją deklarację za rok 2017 do 31 lipca 2018 roku.
Wypełnioną deklarację dochodową składa się w niemieckim urzędzie skarbowym, czyli das Finanzamt. Można zrobić to osobiście lub wysyłając dokumentację pocztą. Na zwrot podatku czeka się zazwyczaj do dwóch miesięcy. Warto również pamiętać o tym, że każde opóźnienie wiąże się z karą finansową, która wynosi 25 euro za miesiąc zwłoki.

 

Wielka Brytania

Na Wyspach Brytyjskich system rozliczeń podatkowych znacznie różni się od tego, który znamy z Polski. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że nie każdy ma obowiązek składania corocznej deklaracji o dochodach. Kto więc musi złożyć Self Assessment? Wszyscy samozatrudnieni (nawet jeśli osiągnęli w danym roku podatkowym zerowy dochód), ci, którzy przekroczyli próg 100 000 funtów dochodu, a także ci, którzy przekroczyli 50 000 funtów i pobierają Child Benefit. A także osoby mieszkające za granicą, lecz posiadające jakiś dochód w UK, ci, którzy posiadają dochód nieopodatkowany, który przekroczył 2 500 funtów oraz osoby posiadające ponad 10 000 funtów oszczędności.
Rok podatkowy przypadku osób rozliczających swoje dochody w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia, zaś kończy 5 kwietnia następnego roku. W związku z tym Self Assessment musi zostać złożone do 31 października w przypadku dokumentacji papierowej lub 31 stycznia, jeśli decydujemy się wypełnić deklarację przez internet. Oznacza to, że za bieżący rok podatkowy musisz się rozliczyć do 31 października 2018 roku lub 31 stycznia 2019 przy pomocy sieci.
Deklarację podatkową w Wielkiej Brytanii składa się w tamtejszym odpowiedniku urzędu skarbowego, czyli HM Revenue and Customs (HMRC). Kara za opóźnienie w składaniu rozliczenia to 100 funtów za pierwsze 3 miesiące. Po tym czasie kara rośnie i jest naliczana za każdy kolejny dzień w kwocie 10 funtów.

 

Holandia

Jeszcze inaczej rzecz się ma w kraju tulipanów. Szczególnie dla osób, które nie posiadają meldunku na terenie Holandii. Wówczas obowiązek rozliczenia swojego dochodu w tym kraju mają obowiązek tylko ci, którzy otrzymali urzędowe pismo o nazwie Aangiftebrief lub zostały zobowiązane do dopłacenia podatku dochodowego w kwocie, która przewyższa 45 euro. Dla wszystkich innych rozliczenie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek można z niego skorzystać, chcąc otrzymać zwrot podatku. W dodatku aktualnie prawo daje możliwość rozliczenia podatkowego w Holandii za 5 lat wstecz.
Dla osób niezameldowanych w tym kraju ostateczny termin składania deklaracji to 1 lipca, zaś dla tych, którzy posiadają meldunek to 1 maja. Oznacza to, że za bieżący rok podatkowy musisz się rozliczyć do 1 maja 2018 roku, jeśli jesteś zameldowany w Holandii. Jeśli zaś takiego meldunku nie posiadasz, wtedy masz czas do 1 lipca 2019 roku.
Rozliczenia podatkowe są składane w Belastingdienst. Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie może skutkować karą w wysokości do 984 euro.

 

Norwegia

Każda osoba, która pracuje w Norwegii, ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Można to zrobić przez internet bądź wysyłając rozliczenie pocztą do urzędu, który został nam przypisany. Informację o tym uzyskasz z formularza wstępnego zeznania podatkowego (selvangivelse), który otrzymasz z urzędu podatkowego (Skatteetaten) na przełomie marca i kwietnia. Pamiętaj jednak, że dokumenty te otrzymasz na adres, jaki został zarejestrowany w Folkeregister. Wstępne rozliczenie należy sprawdzić i ewentualnie zaktualizować, jeśli jakieś dane się nie zgadzają.
Ostateczny termin składania deklaracji podatkowych w kraju fiordów to 30 kwietnia. Zaś jeśli rozliczasz się za pomocą internetu, możesz dopełnić formalności do 31 maja. Wówczas jednak musisz zgłosić elektronicznie przedłużenie terminu. Zwrot podatku otrzymasz do 6 tygodni od momentu publikacji rozliczenia. Warto też pamiętać, że deklaracje składane przez internet są rozpatrywane najwcześniej.

 

Francja

Jeżeli rozliczasz podatek we Francji po raz pierwszy, musisz pamiętać o tym, by złożyć samodzielnie wypełnione zeznanie podatkowe (déclaration de revenus). Odpowiedni formularz możesz otrzymać w każdym francuskim urzędzie skarbowym (Services des impôts des particuliers – SIP), a także pobrać ze strony internetowej www.impots.gov.fr. Wypełniając dokumenty, określasz wysokość deklarowanego rocznego dochodu na podstawie odcinków wypłaty. Jeśli zaś po raz kolejny rozliczasz się we Francji, otrzymasz z urzędu wypełnione już zeznanie podatkowe, które musisz zweryfikować, poprawić ewentualne nieścisłości, a także samodzielnie wypełnić część o ulgach podatkowych. Ostatnim krokiem jest odesłanie dokumentów do urzędu właściwego twojemu miejscu zamieszkania bądź złożenie rozliczenia osobiście. Można również skorzystać z drogi elektronicznej, rozliczając się przez Internet.
Ostatecznym terminem złożenia deklaracji podatkowej jest 31 maja. Kara za opóźnienie wynosi 10% kwoty naliczonego podatku, jeżeli urząd nie wyśle upomnienia. Po otrzymaniu upomnienia kara wzrasta do 20% wspomnianej kwoty.

 


 
Pamiętaj, że w każdym urzędzie znajdziesz osoby, których zadaniem jest pomóc Ci prawidłowo rozliczyć podatek. W razie czego również w Polsce działają liczne biura księgowe, które wypełnią za Ciebie ten obowiązek. Niech nie przerażają Cię więc formalności – praca za granicą, a szczególnie u zagranicznych pracodawców, się opłaca!