Do tej pory świadczenie 500+ przyznawane było wyłącznie na drugie i kolejne dziecko lub dzieci. Szansę otrzymania wsparcia na pierwsze dziecko miały jedynie osoby, których dochód na członka rodziny nie przekraczał określonej prawem kwoty. 1 lipca 2019 r. zostały wprowadzone nowe zasady, dzięki którym świadczenie 500+ przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia – bez względu na ilość dzieci oraz sytuację majątkową, ponieważ dotychczasowy warunek dochodowy został uchylony.

Niemiecki zasiłek Kindergeld czy polskie 500+?

Dla Polaków pracujących za granicą, np. w Niemczech, ustalenie w którym kraju powinni pobierać zasiłek rodzinny może okazać się niejednoznaczne.Z pomocą śpieszy prawo, które dokładnie wskazuje kraj mający pierwszeństwo w wypłacie świadczenia.

Główną regułą jest to, że osoba, która pobiera świadczenie powinna otrzymywać odpowiednik zasiłku, którego kwota jest wyższa, w tym przypadku niemieckiego Kindergeld. Jednakże nie jest to jednoznaczne z wypłatą pełnej kwoty przez Familienkasse, ponieważ w pierwszej kolejności należy ustalić który kraj jako czołowy upoważnia nas do przyjmowania środków.

Zgodnie z prawem pierwszeństwo w wypłacie zasiłku ma kraj, w którym rodzice dziecka podejmują zatrudnienie. W praktyce oznacza to, że jeśli tylko jeden rodzic pracuje lub obydwoje pracują w tym samym kraju, wtedy ten kraj będzie wypłacał środki. Natomiast w sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje na terenie Niemiec, a drugi w Polsce, należy skupić się na tym gdzie przebywają dzieci, na które będzie pobierany ów zasiłek. Jeśli dzieci przebywają na terenie Niemiec z chociażby jednym rodzicem, który jest tam zatrudniony to niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych Familienkasse powinna wypłacać całość świadczenia.

Natomiast w odwrotnej sytuacji czyli gdy dzieci przebywają w Polsce i jeden z rodziców tam pracuje, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o 500+. Następnie z racji zatrudnienia w Niemczech drugiego rodzica, możliwe jest wnioskowanie o wypłatę środków przez Familienkasse, jednak nie będzie to cała kwota zasiłku, tylko różnica pomniejszona o środki otrzymywane ze świadczenia 500+

Mniejszy zasiłek Kindergeld

Familienkasse dość szczegółowo sprawdza sytuację swoich wnioskodawców i weryfikuje który kraj w ich przypadku ma pierwszeństwo w wypłacaniu zasiłku. Jeśli urzędnicy uznają, że w pierwszej kolejności świadczenie powinno być pobierany w Polsce, automatycznie pomniejszają o jego kwotę przyznany niemiecki Kindergeld.

Uwaga! Ta sytuacja ma miejsce, nawet jeśli wnioskodawca nie pobiera świadczenia w Polsce. Dlatego w takiej sytuacji, by otrzymywać pełną kwotę zasiłku, jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosku również na terenie Polski.

Pobieram Kindergeld i chcę złożyć wnioseko 500+

Jeśli pobierasz już pełną kwotę Kindergeld, wprowadzone od 1 lipca zmiany upoważniają Cię do otrzymania 500+ na Twoje pierwsze dziecko. W tej sytuacji wskazane jest wnioskować o te środki. Jednak gdy tylko zostaną przyznane, niezwłocznie należy zgłosić ten fakt w niemieckiej Familienkasse. Pamiętaj, że w przeciwnym wypadku, urząd i tak dowie się o tym fakcie i niestety upomni się o niesłusznie pobrane pieniądze.

Czy warto ubiegać się o pomniejszony zasiłek z Niemiec?

Oczywiście. Pobieranie zasiłków z obydwu krajów może wydawać się dość problematyczne, jednak są to środki, które w pełni Ci przysługują. Różnica, którą niemiecki urząd będzie wypłacać wynosi ok. 370 zł miesięcznie na pierwsze dziecko. Łącznie w ciągu całego roku to dodatkowe 4 440 zł wsparcia finansowego na wychowanie Twoich dzieci.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Euro-Tax.pl


Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku o Kindergeld?