Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów aplikujących przez formularz na Facebooku

Wersja z dnia 04-10-2019

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych (dalej danych)?

Ponieważ przesłałeś/aś swoje dane poprzez ogłoszenie dotyczące pracy, zamieszczone na portalu Facebook Administratorem Twoich danych jest:

  1. spółka PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O. (dalej Pracuj w Unii) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nenckiego 136A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000509786, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 899-27-54-745; właściciela serwisu europa.jobs oraz strony na Facebook dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/pl.europa.jobs/
  2. Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland; Facebook Inc. 1601 Willow Road Menlo Park CA 94025, Stany Zjednoczone
  3. Pracodawca, którego oferta jest prezentowana w ogłoszeniu.

Każdy z administratorów odpowiada niezależnie za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z prawem, wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody i w ramach stosowanych przez siebie środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę Twoich danych.

Ze względu na korzystanie z narzędzi platformy Facebook Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Facebooka w zakresie opisanym w Zasadach dotyczących danych. Dane będą przetwarzane przez PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O. według zasad opisanych w Polityce Prywatności europa.jobs na Facebooku. Twoje dane będą też przekazane pracodawcy, na którego ofertę aplikujesz. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarza on Twoje dane, skontaktuj się z nim bezpośrednio.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzane będą Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia kontaktu zainteresowanej ofertą pracy osoby z potencjalnym pracodawcą.

Dane osobowe będą przetwarzane przez PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do realizacji uzasadnionych celów PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O. które koncentrują się na działaniach związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego, oferowanych usług oraz wykazaniem zgodności z przepisami prawa.

Co się dzieje z moimi danymi?

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia przez formularz na Facebooku, PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O. przekaże Twoje dane pracodawcy, na którego ofertę aplikowałeś.

Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Jednocześnie Twoje dane osobowe zostaną usunięte z systemów PRACUJ W UNII – EUROPA SP.  Z O.O. po okresie 3 lat, który jest liczony od momentu przesłania formularza ogłoszenia przez Ciebie. Ze względu na wykorzystywanie funkcji oferowanej przez Facebook w zakresie konstrukcji formularzy, Twoje dane będą przechowywane przez Facebook w okresie 90 dni od czasu przekazania ich przez użytkownika (po tym okresie zostaną usunięte).

Czy moje dane będą przekazane do innego kraju?

W związku z korzystaniem z dostępnych rozwiązań technologicznych oraz w przypadku wyboru ogłoszenia pracodawcy, oferującego zatrudnienie poza obszarem Polski, PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O.  przewiduje transfery danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej w tym do organizacji międzynarodowych. Transfery będą realizowane wyłącznie po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przepisami RODO.

Jakie masz prawa w zakresie zarządzania własnymi danymi osobowymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt na adres [email protected]. PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O. nie będzie w stanie zrealizować Twoich praw względem pracodawcy, do którego przesłałeś swoje dane, oraz Facebooka. W celu zarządzania własnymi danymi osobowymi skontaktuj się z nimi bezpośrednio.

W każdym czasie masz prawo do wycofania zgody, na której opiera się przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie będzie miało to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które było realizowane przed wycofaniem tej zgody (po przesłaniu przez Ciebie danych na podstawie ogłoszenia).

Więcej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z o.o. w serwisie Facebook zostało zawartych w Polityce Prywatności europa.jobs na Facebooku. 

W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda, [email protected]