Unia Europejska to instytucja niebywale złożona, odpowiedzialna za decyzje wpływające na życie milionów ludzi w różnych krajach. By móc dobrze realizować stawiane sobie cele, niezbędne jest więc korzystanie z rad lokalnych specjalistów. Czym jest Komitet Regionów?

komitet regionów

Komitet regionów – co to jest?

Komitet Regionów jest organem doradczym z siedzibą w Brukseli. Jego członkowie spotkają się pięć razy w roku, by dyskutować i wydawać opinie na temat unijnych inicjatyw ustawodawczych wpływających na lokalne samorządy. Rolą Komitetu jest chronienie lokalnych społeczności, ich potrzeb i tożsamości.

Skład Komitetu Regionów

W skład Komitetu wchodzi 350 przedstawicieli europejskich władz regionalnych i lokalnych – są to ludzie zajmujący w swoich krajach stanowiska polityczne, stoją na czele regionów, są posłami do regionalnych parlamentów, radnymi czy burmistrzami dużych miast. Na co dzień mieszkają i pracują w swoich regionach. Tutaj możesz zobaczyć, kto aktualnie wchodzi w skład Komitetu.

Ilość reprezentantów danego państwa zależy od liczby ludności. Polskę reprezentuje 21 członków. Największe kraje – Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania – nominują natomiast po 24 osoby.

By być członkiem Komitetu, należy zostać nominowanym przez rząd swojego państwa. Kadencja trwa 5 lat, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by pełnić funkcję przez kilka kadencji pod rząd.

Rola i funkcje Komitetu Regionów

Główną rolą Komitetu Regionów jest opiniowanie regulacji prawnych, które w jakiś sposób dotykają takich tematów jak polityka regionalna, ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe, edukacja czy transport. Prace Komitetu mają na celu zadbanie o poszanowanie dóbr i wartości wszystkich kultur współistniejących w ramach Unii Europejskiej. Ze względu na to, że członkowie na co dzień mają kontakt z swoją lokalną wspólnotą, mogą w szczegółowy sposób wypowiadać się na temat jej potrzeb i problemów.

Komitet Regionów nie jest samodzielnym organem Unii Europejskiej. Jest jedynie kolegialnym organem pomocniczym Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Te dwie niezależne instytucje mają obowiązek zasięgać rady Komitetu, w sytuacjach, gdy planowane ustawy mają mieć bezpośredni wpływ na lokalne i regionalne samorządy. Nie mają jednak obowiązku stosować się do uzyskanych zaleceń.


Powiązane wpisy