Wzrost płacy minimalnej pozwala pracownikom niższego szczebla zarobić nieco więcej – i to bez wątpienia jest plusem. Natomiast pracodawca jest narażony na coraz większe wydatki. Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika w 2023 roku?

Od lipca 2023 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 3600 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego roku, minimalne wynagrodzenie zostało zwiększone o 590 zł. Sprawdź płace minimalne w Europie w 2023. Z perspektywy pracownika ta kwota nie wydaje się zbyt duża. Jednak dla pracodawcy każda podwyżka płacy minimalnej zwiększa koszty zatrudnienia. Jest to zauważalne przede wszystkim w większych przedsiębiorstwach, gdzie liczba zatrudnionych wynosi min. 30-40 osób.

Koszt zatrudnienia pracownika

Zarobki pracownika w lipcu 2023

Przykładowo, tyle zarobi pracownik w lipcu 2023, który jest zatrudniony na umowie o pracę i dostaje minimalne wynagrodzenie:

 • 1 etat – 3600 zł brutto (2784 zł netto)
 • ¾ etatu – 2700 zł brutto (2120 zł netto)
 • ⅔ etatu – 2400 zł brutto (1885 zł netto)
 • ½ etatu – 1800 zł brutto (1413 zł netto)
 • ⅓ etatu – 1200 zł brutto (942 zł netto)
 • ¼ etatu – 900 zł brutto (707 zł netto) 

Co składa się na wynagrodzenie brutto pracownika? Poniżej możemy zobaczyć stawki procentowe na różne składki społeczne, które zostają potrącone z wypłaty pracownika.

Ważne! Kwoty zostały obliczone przy założeniu, że osoba jest zatrudniona na cały etat na umowę o pracę i jej wynagrodzenie wynosi 3600 zł brutto.

Składki% Kwota potrącenia 
Emerytalne19,52 %210,82 zł
Rentowe8 %86,40 zł
Wypadkowe1,67%18,04 zł
Chorobowe2,45 %26,46 zł
Zdrowotne9 %314,10 zł

Podsumowując, na comiesięczne składki społeczne odlicza się ok. 660 zł. Do tego warto doliczyć zaliczkę na PIT w wysokości 300 zł.

W przypadku umowy zlecenia, również odprowadza się składki do ZUS, dlatego kwota będzie podobna. Jedynie zatrudnienie na umowę o dzieło nie przewiduje potrącenia na składki społeczne. Tylko w takiej sytuacji pracownik może zarobić najwięcej. 

Przeczytaj o tym jak założyć agencję pracy?

Koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracy 2023

Jeżeli mówimy o kosztach pracodawcy, który zatrudnia pracownika na umowę o pracy oraz ten dostaje minimalne wynagrodzenie, sytuacja wygląda następująco:

Składki%Kwota potrącenia
Emerytalne9,76 %351,36 zł
Rentowe6,50 %234 zł
Wypadkowe1,67 %60,12 zł
FP (Fundusz Pracy)2,45 %88,20 zł
FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)0,1 %3,60 zł

Do tego należy doliczyć wpłatę podstawową na PPK równą 54 zł. Miesięczne wydatki na składki społeczne dla pracodawcy wynoszą  ok. 740 zł.

Potrzebujesz rachunku w EURO? Załóż konto w mBanku bez wychodzenia z domu >>

mBank Banner

Podsumowując: 

 1. wynagrodzenie brutto: 3600 zł
 2. składka emerytalna: 351,36 zł
 3. składka rentowa: 234 zł
 4. składka wypadkowa: 60,12 zł
 5. składka na FP: 88,20 zł
 6. składka na FGŚP: 3,60 zł
 7. wpłata podstawowa na PPK: 54 zł

Czyli koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracy w 2023 roku wynosi 4391,28 zł brutto


Zatrudniasz pracowników? 


Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie zlecenie

W przypadku umowy zlecenia, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Głównie dlatego, że pracownikowi wypłaca się za przepracowane godziny. Minimalna stawka godzinowa w Polsce od lipca 2023 wyniesie 23,50 zł brutto

Koszt zatrudnienia na umowie zlecenia będzie się różnił w zależności od tego:

 • czy umowa ta jest jedynym źródłem utrzymania
 • czy pracownik jest studentem w wieku do 26 lat
Umowa zlecenie jako jedyne źródło utrzymaniakoszty pokrywane przez pracownika identyczne jak przy umowie o pracy + pracodawca opłaca składki do ZUS
Osoba dod. jest zatrudniona w innych zakładach pracywynagrodzenie brutto (czyli koszty na składki społeczne pokrywane przez pracownika)
Student w wieku do 26 latwynagrodzenie brutto

Kiedy należy się odprawa dla pracownika? – Najnowsze informacje od europa.jobs

Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o dzieło

Jak wspomniano na początku, przy zatrudnieniu na umowie o dzieło nie są odprowadzane żadne składki do ZUS. Więc jedynie co może być potrącone z wypłaty – to podatek dochodowy. Aktualnie obowiązują 2 progi procentowe:

 • 12%  – roczny przychód nie może przekraczać 120 000 zł
 • 32% – dochody powyżej kwoty wspomnianej wyżej
 • Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł

Ważne! Od 1.01.2021 pracodawca ma obowiązek zgłaszać do ZUS wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło. Termin zgłoszenia – maksymalnie 7 dni po zawarciu umowy o dzieło.


Rekrutacja jeszcze nigdy nie była tak szybka i skuteczna!


Ostatnie wpisy: