W Niemczech, podobnie jak w Polsce, osoby wjeżdżające na teren kraju z zagranicy, zobowiązane są do odbycia dwutygodniowej izolacji. Kwarantanna w Niemczech – dla kogo jest obowiązkowa? Gdzie się zgłosić? Czy są od niej wyjątki? Poniżej znajdziecie wszystko, co musicie wiedzieć o kwarantannie w Niemczech.

kwarantanna w niemczech

W ubiegłym miesiącu, kiedy większość krajów europejskich wprowadzała obostrzenia mające na celu walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, informowaliśmy Was o tym jak wygląda sytuacja w Niemczech. Opisane wówczas ograniczenia nadal obowiązują za naszą zachodnią granicą. Wciąż kontakty z innymi osobami powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, zabronione są publiczne skupiska powyżej 2 osób (z wyjątkiem osób mieszkających razem), zamknięte pozostają lokale usługowe i rozrywkowe (podobnie jak w Polsce, w punktach gastronomicznych istnieje możliwość zamawiania jedzenia na wynos).

W miejscach pracy wciąż obowiązują dodatkowe zasady higieny. Ograniczone są także odwiedziny w ośrodkach opieki nad osobami starszymi oraz wejścia na teren wszystkich placówek edukacyjnych, których działalność nie została całkowicie zawieszona. Miejsca noclegowe oraz hotele mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z obecną sytuacją (tj. cele inne niż urlopowe i turystyczne).

Naruszenia dotyczące powyżej opisanych ograniczeń będą nadzorowane przez niemiecką policję, a ich łamanie może wiązać się z wysokimi mandatami. O szczegółowych kwotach kar za nieprzestrzeganie obostrzeń w Niemczech piszemy poniżej.

Kwarantanna w Niemczech – co musisz wiedzieć

Od 10 kwietnia 2020 roku w Niemczech istnieje obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny po wjeździe na terytorium kraju. Zasady kwarantanny są tożsame z tymi obowiązującymi w Polsce. Podczas jej odbywania, powinniśmy przede wszystkim pozostać w domu. Zabronione jest przyjmowanie odwiedzin osób, które z nami na co dzień nie mieszkają.

Osoba przebywająca na kwarantannie powinna, na tyle na ile to możliwe, izolować się od pozostałych domowników. Jak jednak informowaliśmy już wcześniej w naszych tekstach, istnieją grupy osób, które w przypadku braku symptomów są wyjęte spod obowiązku odbywania kwarantanny.

Kto nie musi odbywać kwarantanny po przekroczeniu niemieckiej granicy:

 • osoby zawodowo zajmujące się transportem towarów lub osób (kierowcy i maszyniści, ale także konduktorzy czy marynarze);
 • osoby przyjeżdżające do Niemiec codziennie do pracy (min. 5 dni w tygodniu);
 • osoby udające się na konieczne leczenie;
 • osoby, które powracają do Niemiec po spędzeniu za granicą do 48 godzin;
 • osoby wjeżdżające na teren kraju z bardzo ważnego powodu (np. opieka nad dzieckiem lub inną osobą potrzebującą);
 • osoby przejeżdżające przez Niemcy (np. powrót do Polski z innego kraju czy wyjazd z Polski do innego państwa celem podjęcia zatrudnienia).

Co ważne – każdy z powyższych przypadków powinien być poparty niezbędną dokumentacją pozwalającą w razie kontroli policyjnej uprawomocnić naszą obecność na terenie Niemiec bez konieczności odbycia kwarantanny. Taką dokumentację lub zaświadczenie o pilnej potrzebie wjazdu do Niemiec (uzyskane od pracodawcy) powinny mieć także grupy zawodowe wyjęte spod konieczności odbywania kwarantanny. Są to pracownicy:

 • systemu zdrowia;
 • placówek dyplomatyczno-konsularnych;
 • systemu prawnego;
 • niemieckich instytucji federalnych, landowych i lokalnych;
 • instytucji UE i organizacji międzynarodowych.

Dozwolony przyjazd pracowników sezonowych

Z perspektywy użytkowników portalu europa.jobs niezwykle ważna jest odpowiedź na pytanie: co z pracownikami sezonowymi?

Pracownicy sezonowi mogą wjeżdżać na teren Niemiec podobnie jak pozostałe wyżej opisane grupy zawodowe. Aby jednak byli oni zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny, pracodawca musi zadbać o odpowiednie warunki, takie jak mieszkanie w małych grupach oraz brak kontaktu z osobami niezatrudnionymi w danym miejscu. Takie osoby nie powinny opuszczać miejsca zatrudnienia czy zakwaterowania, nawet celem wykonania zakupów. Zgodę na przyjazd pracowników sezonowych na takich warunkach musi dodatkowo wydać odpowiedni urząd ds. zdrowia.

Mandaty za nieprzestrzeganie obostrzeń

Od 200 do nawet 25 tysięcy euro – taka kara grozi w przypadku złamania zasad kwarantanny w Niemczech. Od 150 do 10 tysięcy euro możemy zapłacić za złamanie zasad dotyczących wizyt. W przypadku nie udania się bezpośrednio do miejsca odbywania kwarantanny, możemy spodziewać się kary w wysokości od 50 aż do 5 tysięcy euro. Ważny jest także niezwłoczny kontakt z wydziałem zdrowia publicznego i informacja o przybyciu na terytorium Niemiec – w przypadku niedotrzymania tego obowiązku, możemy zostać ukarani grzywną w wysokości od 50 do 2 tysięcy euro.

Kwarantanna w Niemczech – do kiedy obowiązują przepisy

Wszystkie wyżej opisane obostrzenia mają obowiązywać do 3 maja 2020 roku, z możliwością przedłużenia. Na granicę niemiecką w przypadku Polski nie wróciły kontrole graniczne, a kontrolowanie osób z naszego kraju wybierających się do Niemiec, pozostaje rolą niemieckiej policji. Podróżujący bez ważnego powodu (opisane powyżej) nie mają aktualnie prawa wstępu na teren Niemiec.

Urzędy ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt):

Urząd zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania w Niemczech można znaleźć na stronie Instytutu Roberta Kocha. Należy wpisać kod pocztowy lub nazwę miejscowości.

Informacje nt. koronawirusa są także dostępne na stronach federalnego Ministerstwa Zdrowia. Federalne Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię na temat koronawirusa pod numerem telefonu: +49 (0) 30 34 64 65 100.


Interesuje Cię praca w Niemczech? Sprawdź najnowsze oferty!


Powiązane wpisy