Początek stycznia okazał się być pełen dobrych wiadomości dla pracowników w UE. Nowe przepisy, które zawiera ustawa wprowadzona 17 stycznia, regulują swobodniejszy przepływ pracowników w obrębie Unii Europejskiej. Skomplikowane procedury i papierkowa robota związana z uznawaniem kwalifikacji zawodowych powoli znikają. Już niedługo będziemy mogli korzystać z tzw. Europejskiej Legitymacji Zawodowej, czyli elektronicznego odpowiednika tradycyjnego dokumentu.

Uznawanie kwalifikacjji - Europejska Legitymacja ZawodowaEuropejska Legitymacja Zawodowa

Europejska Legitymacja Zawodowa to w języku angielskim European Professional Card, czyli w skrócie EPC. By w UE mogło działać tego tego typu zaświadczenie niezbędna jest współpraca instytucji w całej Europie. Urzędy odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji w różnych państwach, będą w stałym kontakcie, aby ułatwić nam przejście przez ten proces. Na początek, Komisja Europejska wytypowała siedem grup zawodowych, które już mogą się o taki dokument ubiegać. Są to: lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, fizykoterapeuci, inżynierowie, przewodnicy górscy oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami.
By otrzymać Europejską Legitymację Zawodową, należy założyć konto w systemie ECAS oraz wypełnić odpowiedni wniosek na stronie internetowej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na dedykowanej stronie w oficjalnym portalu Unii Europejskiej europa.eu.

Co jeszcze nowego?

Jedną z ważniejszych zmian jest także ustalenie przez Komisję Europejską wspólnych sposobów kształcenia i zakresu umiejętności wymaganych w testach potwierdzających kwalifikacje. Ustawa reguluje także kwestię praktyk zawodowych. Jeśli odbyłeś je w innym kraju Unii Europejskiej, mogą się okazać cenne dla Twojego potencjalnego pracodawcy w Polsce. Szczególnie w branży medycznej czy edukacji.
Czekamy na dalszy rozwój tej inicjatywy! Uznawanie kwalifikacji zawodowych to teraz złożony i często długi proces, cieszymy się, że będzie coraz łatwiej pracować za granicą!

źródło: www.nauka.gov.pl