Jakość produktów lub usług ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa – dlatego też te powinny być utrzymywane na stałym, wysokim poziomie. Zadanie to może być trudne, bowiem systemy i aplikacje nie są elastyczne, co oznacza, że m.in. nie dostosowują się do aktualnych, zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa i mogą generować nieplanowane koszty. Tak powstałe nieprawidłowości uniemożliwiają osiągnięcie obranych celów biznesowych. Modernizacja aplikacji webowej bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może być kosztowna i angażująca – zarówno pod kątem technicznym, jak i biznesowym. Dlatego też do tego procesu należy się odpowiednio przygotować, stale konsultując się ze specjalistami, którzy będą wspierać swoją wiedzą i technicznymi wskazówkami. Dzięki takiemu działaniu masz pewność, że dostosujesz produkt do stale zmieniającego się rynku, przy okazji przyczyniając się do większych oszczędności w przyszłości.

Czym jest modernizacja? 

Modernizacja polega na aktualizowaniu i/lub przekształcaniu starego oprogramowania w celu wydłużenia żywotności stworzonej aplikacji. Te, które nie podlegają tym zmianom, określa się zwrotem “legacy”.

Aplikacja określana jako „legacy” jest systemem, który może bazować na przestarzałych technologiach, mających znaczenie dla codziennych operacji. Tak powstałe aplikacje są trudne do rozwijania i wprowadzania zmian, dlatego też to głównie w ich przypadku rekomendowana jest modernizacja. 

Wśród głównych wad aplikacji „legacy”, wymienia się:

  • Niemożność skalowania, 
  • Konieczną, długotrwałą pracę, podczas której istnieje ryzyko popełniania błędów,
  • Duże koszty, które wynikają z m.in. trudności, związanych z zatrudnieniem doświadczonych specjalistów.
  • Użycie języka lub frameworka, który nie jest już obsługiwany przez dostawców.
  • Skomplikowana architektura może sprawić, że dodanie nowych funkcji będzie trudne, bądź wręcz niemożliwe. 

Jakie jeszcze sygnały wskazują, że potrzebujesz modernizacji?

Jeśli zastanawiasz się, czy Twojej aplikacji potrzebna jest modernizacja – zapoznaj się z poniższymi sygnałami, które informują, że produkt IT nie odpowiada na zmiany technologiczne.

1. Zmniejszone bezpieczeństwo projektu i danych

Przestarzałe oprogramowanie jest narażone na wszelkie, niebezpieczne ataki i problematyczny wyciek wrażliwych danych. Wynika to z faktu, że stare systemy oparte są o technologie, które nie są wspierane. Jeśli więc nie jesteś stanie ochronić swojego systemu lub dostosować go do odpowiednich standardów – powinieneś rozważyć prace o charakterze modernizacyjnym. 

2. Wiek stworzonego projektu IT

Projekty, które istnieją na rynku wiele lat muszą nadążać za wymogami, które narzuca rozwijająca się branża. Wiele starszych aplikacji opiera się na nieaktualnym kodzie, co z kolei ogranicza jej dostępność i responsywność. 

3. Brak wersji mobilnej

Świat mobile rozwija się niezwykle prężnie, co niejako wymusza zmiany na rynku IT. Jeśli stary system nie umożliwia dostępu do aplikacji na urządzeniach przenośnych – tracisz potencjalnych użytkowników, co przełoży się na straty wizerunkowe i/lub finansowe.

4. Niewielka wydajność zastosowanego systemu 

Częste awarie mogą przyczynić się do ogromnych strat dla przedsiębiorstw. Prace i czynności, które związane są z naprawianiem angażują członków zespołów, co generuje dodatkowe koszty.

5. Wysokie koszty związane z utrzymaniem aplikacji 

Niezwykle ważnym i często decydującym sygnałem jest ten, związany z kosztami, które przewyższają korzyści. Inwestowanie w aplikację, która nie realizuje celów jest przysłowiową „studnią bez dna”, która przynieść może ogromne straty. Bardzo często, w takiej sytuacji, modernizacja aplikacji pozwala generować przychody.

6. Nowe zachowania użytkowników  

Alarmującym sygnałem powinien być np. spadek ruchu w aplikacji, który może być efektem starego systemu lub braku dostosowania produktu do odbiorców. Mechanizm jest prosty: wyeliminowanie usterek, które odstraszają użytkowników lub powodują negatywne opinie, zwiększa popularność aplikacji, zwiększając przy tym jej przychody.

Pamiętaj, że jeśli aplikacja wymaga zbyt wiele czasu i frustruje użytkowników – najpewniej ci zrezygnują z jej używania.

7. Zmiana w obrębie wewnętrznych procesów biznesowych 

Rozwój biznesu ściśle związany jest z ustaleniem np. nowych potrzeb i optymalizacją procesów wewnętrznych. Zmiany te pociągają za sobą m.in. konieczność rozbudowy starszej aplikacji, którą należy dostosować do tych nowych realiów/wymagań/działań konkurencji/etc.  

Plusy modernizacji aplikacji

Modernizowanie przestarzałego systemu niesie za sobą wiele zalet. Po pierwsze – w ten sposób masz gwarancję, że aplikacja będzie lepiej dostosowana do potrzeb potencjalnych i obecnych użytkowników. Po drugie – będzie mniej narażona na luki w bezpieczeństwie, a tym samym na wyciek ważnych danych. Po trzecie – produkt będzie łatwiej skalowany, a praca nad nim stanie się bardziej produktywna. Wszystkie te kroki powodują również, że Twoje przedsiębiorstwo będzie podążać za trendami, które bardzo mocno wpływają na współczesny rynek i konkurencyjność biznesów.

Więcej wartościowych informacji dot. modernizacji aplikacji znajdziesz na blogu Studio Software.