Od 1 marca 2020 roku w Niemczech obowiązuje nowa ustawa dotycząca imigracji wykwalifikowanych pracowników, tzw. Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Dzięki niej, obywatele krajów poza UE, m. in. Ukraińcy mają ułatwiony dostęp do niemieckiego rynku pracy.

Co zmienia nowa ustawa?

Nowa ustawa ułatwia wykwalifikowanym pracownikom z krajów spoza UE podjęcie legalnego zatrudnienia w Niemczech. Nowe przepisy to przede wszystkim:

  • osoby, które nie pracują na umowę o pracę, ale są w trakcie odpowiedniego szkolenia zawodowego mogą otrzymać półroczne pozwolenie na pobyt w celu znalezienia zatrudnienia
  • zniesiony został obowiązek badania prawa pierwszeństwa (sprawdzania czy na dane stanowisko pracy jest miejsce w pierwszej kolejności dla obywatela Niemiec lub innego kraju UE)
  • otwarcie rynku dla każdego wykwalifikowanego pracownika, nie tylko z tak zwanych “zawodów deficytowych”
  • skrócenie okresu oczekiwania na pozwolenie na stały pobyt dla obywateli spoza UE z 5 do 4 lat

Kto teraz może pracować w Niemczech?

Szacuje się, że w Niemczech jest nawet około miliona wolnych miejsc pracy w różnych branżach. Wprowadzenie nowych przepisów z założenia ma ułatwić zapełnienie tych wakatów. W praktyce jednak niewiele kandydatów jest w stanie spełnić wymagania. 

Obywatel kraju nienależącego do Unii Europejskiej, aby legalnie zacząć pracę w Niemczech musi:

  • posiadać wyższe wykształcenie lub dyplom zawodowy uznany w Niemczech
  • znać język niemiecki na poziomie przynajmniej B2
  • posiadać wystarczające środki na początkowe utrzymanie się w Niemczech i niezbędne wydatki administracyjne (np. koszty tłumaczeń dokumentów i nostryfikacji dyplomu)

Czy Ukraińcy wyjadą z Polski?

Wiele firm obawia się, że nowa ustawa w Niemczech może spowodować destabilizację polskiego rynku pracy przez masowe wyjazdy Ukraińców i innych obywatel ze wschodniej Europy. Eksperci jednak uspokajają, że w ciągu najbliższych 5 lat nie ma powodów do niepokoju.  W Polsce obcokrajowcy pracują głównie na stanowiskach fizycznych, niewymagających kwalifikacji. Nowe przepisy u naszych zachodnich sąsiadów otwierają drogę przede wszystkim wykształconym i doświadczonym pracownikom. Niewiele obcokrajowców aktualnie przebywających w Polsce spełnia niemieckie wymagania.