Rok 2017 w polskiej gospodarce rozpoczął się kilkoma pozytywnymi wiadomościami. Eksperci, którzy badają najważniejsze wskaźniki na rynku pracy, przewidują, że korzystne tendencje utrzymają się w kolejnych miesiącach. Jak duże jest bezrobocie w Europie na początku 2017 roku? Czytajcie! Bezrobocie w Europie

Bezrobocie w Europie

W grudniu 2016 roku średnia stopa bezrobocia w strefie Euro wyniosła 9,6% w porównaniu do 10,5% z grudnia 2015 r. Tak duży spadek zaszokował wielu ekspertów. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie około 9,8%, więc wielu z nich zostało pozytywnie zaskoczonych. Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) najwyższe bezrobocie odnotował w Hiszpanii (18,4%), a najniższe w Czechach (3,5%) i Niemczech (3,9%). Oznacza to, że poszukując pracy u naszych południowych i zachodnich sąsiadów, możecie być pewni znalezienia zatrudnienia w krótkim czasie. Polska znalazła się w tym zestawieniu, również z dobrym wynikiem. Analitycy Eurostatu, którzy bezrobocie liczą inaczej niż nasz rodzimy GUS, szacują, że zaledwie 5,9% osób zdolnych do pracy nie ma żadnego zajęcia. Bezrobocie w Europie Jeszcze lepiej wypadamy w badaniu aktywności ekonomicznej ludności, w którym sprawdza się faktyczne (a nie tylko rejestrowane) bezrobocie. W takim porównaniu stopa bezrobocia wynosi jedynie 5,7% co jest siódmym wynikiem w Unii Europejskiej! Są jednak kraje, które stanowią swoisty ciężar dla europejskiej gospodarki – Hiszpania, Grecja czy Włochy. Tam sytuacja od dawna jest zła, ale przedstawiciele UE nie przestają wspierać zmagających się z problemami państw. Wysokie bezrobocie jest powszechne zwłaszcza wśród młodych uczestników rynku pracy. Stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15-24 wyniosła 18,6% w Unii Europejskiej, a w samej Hiszpanii – prawie 50%.

Spadek bezrobocia w Polsce

Dane dotyczące Polski mogą być jednak powodem do dumy. W grudniowym raporcie Eurostatu Polsce przypisano stopę bezrobocia na poziomie 5,9%. Sytuacja na naszym rynku pracy poprawiła się już w ubiegłym roku, jednak skutki ożywienia gospodarczego, nie rozkładają się równomiernie. Z tak niskim wynikiem jak na nasze standardy, Polska znajduje się w górnej połowie stawki, lecz do lidera – Czech – wciąż sporo nam brakuje. Bezrobocie w Polsce Bez wątpienia sytuacja na rynku pracy w Polsce jest coraz lepsza, ale wciąż mamy w rejestrach bezrobotnych ponad 1,33 mln osób. Często są to osoby mające duże problemy z podjęciem zatrudnienia, czyli długotrwale bezrobotne. To duże wyzwanie dla urzędów pracy w aktywizacji zawodowej tej grupy.


Chcesz zmienić swoją sytuację?