Obowiązki pracodawcy w czasie pandemii również nieco uległy zmianie. Regularna dezynfekcja, dostosowanie się do nowych zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. O czym jeszcze musi pamiętać pracodawca?

Od 10 października cała Polska znajduje się w tzw. żółtej strefie. (Aktualizacja z dnia 23.10.2020: teraz Polska znajduje się w strefie czerwonej). Dotychczasowe restrykcje zaostrzyły się, również jeśli chodzi o miejsce pracy. Rząd zaleca przejść bądź zostać w trybie pracy zdalnej, jeśli jest taka możliwość. 

Więcej o nowych zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii można przeczytać na stronie gov.pl

Obowiązki pracodawcy w czasie pandemii

W pierwszej kolejności, pracodawca musi zapewnić pracownikom higieniczne warunki pracy. Chodzi m.in o:

  • Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (np. środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki)
  • Maksymalnie ograniczenie liczby osób pracujących w jednym pomieszczeniu w tym samym czasie
  • Elastyczne godziny pracy
  • Ograniczenie kontaktu z klientami (w miarę możliwości) 
  • Regularna dezynfekcja miejsca pracy

Oprócz tego, warto dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownikom oraz klientom odwiedzającym zakład pracy. Nie jest to obowiązkiem, ale w planach jest wejście ustawy nakazującej tego typu działania. 

Pracodawca może prowadzić ankiety dotyczące miejscu pobytu pracownika oraz jego ostatnich wyjazdów. Ważne! Pracodawca nie ma prawa pytać się o stan zdrowia pracownika. Co więcej, nie może skierować pracownika na badania w związku z podejrzeniem zarażenia na Covid-19. 

Kwarantanna w Polsce – zasady i ograniczenia

Pracodawca a praca zdalna

Jak wspomniano wyżej, zaleca się przejście do trybu pracy zdalnej. Oczywiście, decyzja leży po stronie pracodawcy. Natomiast pracownik może zasugerować podobne rozwiązanie. Również można wykorzystać zaległe dni urlopowe. 

W przypadku jeśli pracodawca nakłada obowiązek pracy zdalnej, pracownik musi dostosować się do tego. Odmowa wykonania poleceń pracodawcy, grozi odpowiednimi karami. 

Więcej o pracy zdalnej w czasie pandemii można przeczytać w naszym poprzednim artykule

Rzeczywistość, w której znaleźliśmy się jest wyzwaniem zarówno jak i dla pracowników, tak i dla pracodawców. Zachęcamy, żeby każdy postarał się zachować wyrozumiałość wobec osoby po przeciwnej stronie. 

Szukasz pracy za granicą?