585

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że resort pracy negocjuje 200 zł podwyżki płacy minimalnej w Polsce w roku 2020. Według Pani Rafalskiej, jedynie ustawowy wzrost wynagrodzenia minimalnego, nie będzie satysfakcjonujący ze względu na obecną sytuację na rynku pracy. Dodała, że zmierza do tego, aby płaca minimalna w Polsce stanowiła połowę średniego wynagrodzenia.

Ile wyniesie płaca minimalna w Polsce w 2020 roku?

Jeżeli propozycja zostanie zaakceptowana przez Radę Ministrów, to płaca minimalna w Polsce w 2020 roku wyniesie 2450 zł brutto, czyli 1773 zł na rękę. Natomiast stawka godzinowa wyniosłaby 16 zł brutto, czyli 10 zł na rękę na umowie zlecenie oraz 13 zł na rękę na umowie o dzieło.

Aktualna płaca minimalna w Polsce – 2019 rok

Aktualne wynagrodzenie minimalne w Polsce wynosi 2250 zł brutto (1634 zł na rękę) oraz godzinowo – 14,70 zł brutto (9 zł netto na zleceniu, 12 zł netto na umowie o dzieło).
 

Zarobki w Polsce Cię nie satysfakcjonują?