Ministerstwo Finansów przyznało się do pracy nad nowym projektem – wprowadzeniem podatku od wyprowadzki! Polska jest jednym z ostatnich państw europejskich, które wprowadzają taką ustawę. Dotyczyć ona będzie przede wszystkich firm przenoszących swoją działalność za granicę, ale również osób fizycznych. Ile będzie wynosił nowy podatek i jego progi? Przeczytajcie!
podatek od wyprowadzki

Unikanie płacenia podatków

Podatek od wyprowadzki, zwany inaczej Exit Tax ma na celu zapobiegać sytuacjom unikania płacenia podatku, gdy firma zmienia rezydenturę podatkową, przenosi siedzibę, lub część swojej działalności do innego kraju Unii Europejskiej – często do krajów o łagodniejszej polityce podatkowej.

Podatek od wyprowadzki – ile będzie wynosił?

Exit Tax będą musiały zapłacić firmy, których wartość przenoszonego biznesu będzie przekraczać 2 miliony złotych. Powyżej tej sumy fiskus będzie potrącał 19% podatku. Ostateczna kwota będzie ustalana na podstawie dochodów.

Nie tylko firmy?

Na Polsce i innych krajach UE wprowadzenie Exit Tax wymusza dyrektywa ATAD z 2016 roku. Mówi ona o ograniczeniu migracji podatkowej przedsiębiorstw na terenie Unii. Nie ma jednak jasnych wytycznych dotyczących progów i zakresów nowego podatku.
Polski resort finansów myśli jednak nie tylko o opodatkowaniu “wyprowadzających się” się firm, ale również osób fizycznych. Podatek od wyprowadzki może dotknąć osoby, które mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat i obejmować będzie m. in. przychody z działalności gospodarczej, papiery wartościowe, akcje czy udziały w spółkach. Wysokość podatku będzie wynosić 3% jeśli zyski będą policzalne lub 19% jeśli zyski będzie można jedynie mniej więcej oszacować.

Exit Tax nie tylko w Polsce

Polska jest jednym z ostatnich krajów wprowadzających podatek od wyprowadzki! Exit Tax obowiązuje już w większości państw Unii Europejskiej, jak również w Luksemburgu i Szwajcarii. Limity i stawki są często bardzo rygorystyczne. Na przykładzie: w Danii aktywa osób fizycznych są opodatkowane już od kwoty 500 tysięcy złotych.
Zgodnie z zarządzeniem Unii Europejskiej nowy podatek w Polsce musi zostać wprowadzony do 2020 roku.