W grudniu zeszłego roku, prezydent Andrzej Duda poinformował o dużych zmianach dla emerytów i rencistów. Obniżony został wiek emerytalny, co wywołało skrajne opinie wśród osób pracowników, którzy zbliżają się do tej konkretnej liczby lat. Niedawno pojawiła się kolejna ważna informacja dla seniorów – podwyżka emerytur! Jeśli więc pobierasz już rentę lub świadczenia emerytalne, ten artykuł jest dla Ciebie.Podwyżka emerytur 2017

Podwyżka emerytur i rent

1 marca 2017 r. zostaną zrewaloryzowane emerytury i renty. Świadczenia emerytalno – rentowe zostaną podniesione nie mniej niż o kwotę 10 zł (7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy). Minimalne emerytury i renty wzrosną do 1 tysiąca zł. Oznacza to, że najniższe świadczenie wypłacane emerytom będzie równe połowie wynagrodzenia minimalnego dla pracowników zatrudnionych na pełny etat, które od stycznia br. wynosi 2000 zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska poinformowała również o wzroście kwot pochodnych, które są powiązane z emeryturą minimalną. Jest też dobra wiadomość dla wszystkich, którzy pobierają rentę socjalną (wypłacaną osobom pełnoletnim, niezdolnym do wykonywania pracy i zamieszkującym na terytorium Polski) – wzrośnie ona o ponad 8 procent.

Niższy wiek emerytalny

Przypominamy także, że 1 października 2017 roku zacznie obowiązywać obniżony wiek emerytalny. W grudniu Prezydent podpisał ustawę, która przewiduje obniżenie do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych – powszechnego i rolniczego. Dla rolników, którzy spełnią odpowiednie warunki do końca 2017 r., będzie możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Wysokość emerytur w Polsce

Przeciętna emerytura w ostatnich 15 latach wzrosła w Polsce z 1000 zł w 2000 r. do ponad 2170 zł w 2015 r. Jednak jej wysokość jest różna w poszczególnych województwach. Z danych GUS wynika, że w przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto w 2016 r. ukształtowała się na poziomie ok. 2200 zł. Podwyżka emerytur 2017 Najniższe emerytury pobierali mieszkańcy województw: podkarpackiego (84,9% średniej krajowej), podlaskiego (87%) i świętokrzyskiego (87,5%). Najwyższe przeciętne świadczenia emerytalne otrzymywali zaś mieszkańcy Śląska – 117% i województwa mazowieckiego – 100,4%. Tylko te dwa regiony przekroczyły średnią krajową.


Planujesz dorobić do emerytury?