podwyżka Kindergeld 2019

Niemieckie rodziny z dziećmi mogą liczyć na duże wsparcie od swojego rządu. Z licznych świadczeń socjalnych i ulg podatkowych mogą korzystać Polacy pracujący u naszych zachodnich sąsiadów, jak i też ich rodziny, które zostały w Polsce. Niemieckie Ministerstwo Finansów planuje na rok 2019 kolejne zmiany, a najważniejsza z nich to podwyżka Kindergeld, z którego korzysta bardzo wielu naszych rodaków.

Podwyżka Kindergeld 2019

Niemiecki rząd ustalił, że na ulgi finansowe dla niemieckich (i nie tylko) rodzin w tym roku przeznaczy 10 mld euro. Ta suma zostanie przeznaczona przede wszystkim na Kindergeld, którego docelowa suma ma podnieść się o 25 euro na każde dziecko. Podwyżka Kindergeld od lipca 2019 roku wyniesie 10 euro na każde dziecko. Kolejna podwyżka na to świadczenie, w wysokości 15 euro, przewidywana jest na styczeń 2021 roku.

Podwyżka Kindergeld 2019 – ile wyniesie kwota świadczenia po zmianach?

Nowe kwoty Kindergeld od lipca 2019 roku będą wynosić:

  • 204 euro na pierwsze i drugie dziecko
  • 210 euro na trzecie dziecko
  • 235 euro na każde kolejne dziecko

Inne świadczenia dla rodziców

Rodzice osiągający bardzo niskie dochody (poniżej 900 EUR miesięcznie) mogą uzyskać dodatek do Kindergeld do 170€ miesięcznie na każde dziecko! Od stycznia wzrosła również kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci czyli tzw. Kinderfreibetrag. Będzie wynosić w 2019 roku 7,620 EUR. W 2020 roku kwota zostanie z kolei podniesiona do poziomu 7,812 EUR.

Skąd będą na to pieniądze?

Według najświeższych szacunków, do roku 2022 wpływy z podatków dla państwa niemieckiego mają wynieść około 63,3 miliarda euro, co zostanie przeznaczone głównie na inwestycje w państwo, landy i gminy. Niemiecki minister finansów planuje jednak dodatkowe zwolnienia z podatku dochodowego w niektórych przypadkach. Jak myślicie, czy zmiany w Niemczech idą w dobrym kierunku?