Aby określić status materialny danego kraju, najlepiej sprawdzić współczynnik konsumpcji na jednego mieszkańca. Oblicza się go według standardów siły nabywczej. Co ciekawe, w 2016 roku aż 18 krajów europejskich uplasowało się poniżej średnich wyników w UE. Wśród tych krajów znajdowała się również Polska.
Polska w biedniejszej części Europy
Do mierzenia materialnego dobrobytu gospodarstw domowych Europejski Urząd Statystyczny używa wskaźnika rzeczywistej konsumpcji indywidualnej (AIC). Według AIC, w 2016 roku, najbiedniejszym państwem we wspólnocie europejskiej okazała się Bułgaria gdzie wskaźnik wynosił jedynie 53% średniej europejskiej. Dla porównania, najwyższy wynik osiągnął Luksemburg z wskaźnikiem 132% średniej.
Zaraz po Luksemburgu pojawiły się Niemcy, a w grupie pozostałych najbogatszych państw w UE znalazły się: Austria, Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Belgia, Francja, Holandia i Szwecja. Wszystkie pozostałe kraje osiągnęły wyniki poniżej średniej.

Do 10% poniżej średniej:

 • Włochy
 • Irlandia
 • Cypr

Od 10% do 20% poniżej średniej:

 • Hiszpania
 • Litwa
 • Portugalia
 • Malta

Od 20% do 30%:

 • Polska
 • Czechy
 • Grecja
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Estonia

Polska osiągnęła 74% wyniku średniej europejskiej co daje nam 7 miejsce od końca wśród wszystkich krajów UE. Za nami są mieszkańcy Estonii, Łotwy, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Bułgarii.