Polska w Unii Europejskiej. 1 maja mija kolejna rocznica wejścia Polski do UE. Ile na tym zyskaliśmy? Czy coś straciliśmy? Dla wielu to otwarcie zagranicznych rynków pracy zadecydowało o sukcesie członkostwa. 10 lat temu, 1 maja był czasem świętowania przyjęcia naszego kraju do grona państw wysoko rozwiniętych. Było to również ogromne osiągnięcie, będące kwintesencją ponad 15-to letniego rozwoju naszego kraju.

polska w unii europejskiej - otwarcie zagranicznych rynków pracy

Wówczas głosy były podzielone, czy wstąpienie do UE przyniesie nam więcej korzyści czy też strat. Po 10 latach członkostwa w jedynej tego typu organizacji międzynarodowej na świecie wiemy, że Polska – aktualnie szósta największa gospodarka w Unii – jak najbardziej zyskała na przystąpieniu do Unii Europejskiej. Dostęp do swobód przepływu kapitału, towarów, ludzi i usług pozwoliło na rozwój wielu przedsiębiorstw oraz możliwość pracy i edukacji poza granicami kraju.

Otwarcie zagranicznych rynków pracy

W związku z wejściem Polski do UE otworzyły się dla naszych rodaków zagraniczne rynki pracy. Legalna praca i europejskie zarobki w Unii były dla nas w zasięgu ręki. Swoje rynki pracy otworzyły od razu Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja oraz inne państwa, które razem z Polską przystąpiły do Unii (oprócz Malty). To tam od maja 2004 roku Polacy mogli legalnie wyjeżdżać do pracy.

Niektóre państwa „starej” Unii w obawie przed zbyt dużą falą emigrantów skorzystały z dozwolonego okresu przejściowego – na otwarcie swojego rynku pracy dla obywateli nowych państw członkowskich miały 7 lat od 1 maja 2004. Rynek pracy Unii Europejskiej całkowicie został otwarty w 2011 r., kiedy to Niemcy i Austria jak ostatnie kraje otworzyły swoje rynki.

Co dało Polsce otwarcie zagranicznych rynków pracy?

Oczywiście możliwość pracy bez żadnych ograniczeń i wymaganych pozwoleń. Polscy obywatele wykorzystali tę szansę i w dobie wysokiego bezrobocia w Polsce znaleźli pracę poza granicami kraju. Szacunkowo w okresie od 2004 r. do 2012 r. liczba Polaków mieszkających za granicą wzrosła o 1,2 mln osób i wyniosła 1,8 mln osób. Miało to wpływ na spadek bezrobocia, które w 2004 r. kształtowało się na poziomie 19 % a w 2008 r. spadło do 7,1 %. Wzrost odnotował także budżet państwa, który został zasilony 36 mld euro przez 10 lat obecności Polski w UE.

Polska liderem w delegowaniu pracowników za granicę

Od wejścia Polski do struktur unijnych rozwinęliśmy też nasze usługi transgraniczne i  delegowania pracowników. Jesteśmy liderem eksportu usług do UE! Nasi specjaliści są wysoko cenieni poza granicami kraju. Co roku ponad 230 tys. pracowników delegowanych pochodzi z Polski, podczas gdy w całej Unii Europejskiej delegowanych jest ok. miliona osób. Kolejne miejsce zajmują kolejno Francja delegująca rocznie ok. 200 tys. pracowników oraz Niemcy – ok. 180 tys. pracowników. Dane te pokazują jak Polska doskonale wykorzystuje swobodę świadczenia usług.

Czy możliwości pracy za granicą będą ograniczone?

Na szczęście nie. Istniało takie ryzyko, ponieważ niektóre państwa członkowskie starej Unii dążyły do ograniczenia polskiej potęgi usług transgranicznych. 16 kwietnia 2014 uchwalona została przez Parlament Europejski dyrektywa wdrożeniowa dot. delegowania pracowników. Dotyczy ona osób, które zatrudnione są w przedsiębiorstwie w jednym, a pracę wykonują w innym kraju członkowskim.

Mimo, że projekt dyrektywy początkowo zawierał mnóstwo zapisów ograniczających możliwości delegowania osób przez polskie firmy, udało się obronić tą swobodę. Dlatego nadal będzie możliwa legalna praca za granicą oraz delegowanie pracowników przez polskie przedsiębiorstwa.


Powiązane wpisy