Temat emerytury w Polsce jest w ostatnim czasie dość gorący. Głównie ze względu na niezbyt radosne szacunki odnośnie świadczeń dla osób, które właśnie wchodzą na rynek pracy. Warto jednak wiedzieć, jak wygląda kwestia świadczeń emerytalnych dla obcokrajowców pracujących w kraju nad Wisłą. Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub innego kraju i decydujesz się na podjęcie legalnej pracy w Polsce, masz szansę za jakiś czas otrzymać polską emeryturę. Choć dla wielu z nas kwestia świadczeń emerytalnych jest jeszcze dość odległa, warto wiedzieć, jakie wymogi należy spełnić, by w przyszłości móc pobierać pieniądze od państwa z tego tytułu, dzięki którym będzie możliwe zapewnienie sobie bytu.

Emerytury w Polsce

Emerytury w Polsce

W styczniu 2014 roku weszła w życie umowa podpisana przez Polskę i Ukrainę, która reguluje kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, w trakcie ustalania wysokości emerytury, co znacząco ułatwia uzyskanie zarówno polskich, jak i ukraińskich świadczeń emerytalnych oraz rentowych osobom, które pracowały w tych państwach. W ramach tej umowy zostało zapewnione transferowanie świadczeń, co oznacza, że polska emerytura może być przekazywana na Ukrainę, jeśli osoba uprawniona do jej pobierania tam zamieszkuje, i odwrotnie. Dlatego też obywatel Ukrainy może bez najmniejszych problemów starać się o przyznanie polskiej emerytury – wystarczy, że spełni wszystkie warunki, które są wymagane przez Państwo Polskie. Szczegółowy opis warunków można odnaleźć w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Warunki uzyskania polskiej emerytury

Po pierwsze, osoba ubiegająca się o świadczenie emerytalne, musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu, a tym samym odprowadzać składki (zdrowotne, rentowe, emerytalne) od comiesięcznej pensji. Kolejną kwestią jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Aktualnie dla mężczyzn jest to 65 lat, zaś dla kobiet 60 lat. Ostatnim warunkiem jest posiadanie minimalnego stażu pracy (stażu ubezpieczeniowego). W Polsce wynosi on 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Warto również nadmienić, że w staż pracy zalicza się czas, w którym były płacone składki, a także tzw. okresy nieskładkowe, podczas których dana osoba pobierała zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne. Jednak okresy nieskładkowe nie mogą w takiej sytuacji wynieść więcej niż 1/3 okresów składkowych. Spełnienie powyższych warunków uprawnia pracownika do otrzymania pełnego świadczenia emerytalnego. Minimalna pełna emerytura wynosi aktualnie 1000 zł brutto – co oznacza, że osoby, które spełniają te warunki nie otrzymają świadczeń niższych niż 1000 zł brutto. Osoby, których staż ubezpieczeniowy jest niższy niż wspomniane lata, otrzymają niższą kwotę, która będzie wyliczana na podstawie kapitału, jaki został przez nie zgromadzony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i będzie wynosił jedynie kilkaset złotych. Warto na koniec podkreślić, że prawo do otrzymania polskiej emerytury w żadnym stopniu nie jest związane z posiadaniem polskiego obywatelstwa. Obcokrajowcy, którzy pracowali legalnie w Polsce i odprowadzali składki, między innymi na ubezpieczenie emerytalne, są uprawnieni do tego, by starać się o przyznanie emerytury. I Polacy, i Ukraińcy podlegają tym samym warunkom, które pozwalają na otrzymywanie tego świadczenia. Pamiętaj też, że umowa o dzieło nie liczy się do stażu pracy, gdyż nie są od niej odprowadzane odpowiednie stawki, jak choćby przy umowie zleceniu. Najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest jednak umowa o pracę – jeśli tylko masz możliwość, negocjuj z pracodawcą, by pracować właśnie na podstawie tej umowy, bo jest ona dla ciebie najkorzystniejsza.

Prywatne emerytury

Pracując w Polsce możesz ubezpieczyć się również prywatnie i na własną rękę odprowadzać składki na rzecz przyszłej emerytury. W wielu państwach jest to bardzo popularnym sposobem zabezpieczenia swojej przyszłości. W ten sposób o swoją przyszłość na czas jesieni życia dbają Holendrzy czy Niemcy. W Polsce możesz skorzystać z opcji tak zwanego III filaru ubezpieczeń społecznych, czyli pracowniczych programów emerytalnych (PPE), indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualnych kont emerytalnych (IKE). To zupełnie dobrowolne rozwiązania, dzięki którym masz szansę odłożyć wyższą kwotę na czas emerytury. Choć warunki uzyskania emerytury w Polsce są jasne, jej kwota wcale nie jest zachwycająca. Szacuje się, że średnia wysokość tego świadczenia w naszym kraju wynosi około 2000 złotych. W porównaniu z europejskimi standardami nie jest to zadowalająca kwota. Dlatego też warto samemu zawczasu zatroszczyć się o przyszłą emeryturę. W końcu chodzi o to, by w późniejszych latach móc wieść spokojne i szczęśliwe życie.